ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 19/04/2021
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Δευτέρα, 19 Απρίλιος 2021 11:25

Θεσσαλονίκη, 19/4/2021

ΠΡΟΣ:

Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα Χρήστο,
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο
Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή Γεώργιο

ΘΕΜΑ: Yποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων-οντοτήτων φορολογικού έτους 2020.

Αξιότιμοι κύριοι

Με τον κορονοϊό να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας μας, πάνω από ένα χρόνο πλέον, πολίτες, επιχειρήσεις και οντότητες βρίσκονται προ της αφετηρίας για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.
Η πανδημία όμως έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα έχοντας σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνική συνοχή, καθώς και στην οικονομική αντοχή πολλών πολιτών και επιχειρήσεων. Συνεπώς επειδή οι σχετικές εφαρμογές του taxis αναμένεται να ανοίξουν, για παραγωγική χρήση, «εν μέσω πανδημίας», επιβάλλεται άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών να αποφασίσει για κάποια «κρίσιμα δεδομένα» που αφορούν τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος και σχετίζονται με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.
Πρώτο θέμα που θίγουμε στην παρούσα επιστολή μας είναι ο χρόνος εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος.
Πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν ορίσθηκαν χρόνοι υποβολής και κατόπιν δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις. Οι παρατάσεις αυτές υποδηλώνουν πως τα αρχικώς ορισθέντα χρονοδιαγράμματα για τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δεν ήταν ρεαλιστικά γιατί η πράξη απέχει πολύ από την θεωρία. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των προηγούμενων ετών και τις συνθήκες που επιβάλλει η αντιμετώπιση της παρούσας πανδημίας και υπό την προυπόθεση το σύστημα να ανοίξει πλήρως έτοιμο στις αρχές Μαίου, πιστεύουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων πρέπει να ορισθεί η 30-09-2021 και παράλληλα το σύστημα να παραμείνει ανοιχτό έως την 31-12-2021 για να δέχεται τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής και προστίμων εκπρόθεσμης εκκαθάρισης-καταβολής για όσους έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση. Εξυπακούεται ότι αναλόγως του χρόνου υποβολής των δηλώσεων θα καθορίζεται και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των δόσεων που προκύπτουν από την εκκαθάριση, με στόχο αυτό να μην υπερβεί χρονικά την 28-02-2022. (Σημειώνουμε εδώ πως για το φορολογικό έτος 2014, ένα έτος κανονικότητας συνθηκών, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων εισοδήματος είχε παραταθεί έως την 04-09-2015.)
Δεύτερο θέμα αναγκαίο προς επίλυση είναι το ζήτημα της προκαταβολής του φόρου καθώς και αυτό του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις.
Η διευθέτηση στο ύψος της προκαταβολής του φόρου, όσο και στο ύψος του τέλους επιτηδεύματος αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα πρόσθετο έκτακτο μέτρο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία. Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε να για το τρέχον φορολογικό έτος:
-στις μεν «κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής» επιχειρήσεις να μηδενισθεί η υποχρέωση προκαταβολής, καθώς και αυτή για το τέλος επιτηδεύματος, δεδομένου ότι για πολλούς μήνες αυτές παρέμειναν αδρανείς, ενώ
-για όσες επιχειρήσεις είναι «πληττόμενες» να ισχύσει η κλίμακα της μειώσεως που είχε εφαρμοσθεί στο προηγούμενο φορολογικό έτος 2019, τόσο για την προκαταβολή, όσο και για το τέλος επιτηδεύματος.
Τρίτο ζήτημα που άμεσα οφείλει το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει είναι αυτό της μεταφοράς ζημιών στις επιχειρήσεις, κατά το διάστημα της πανδημίας.
Με βάση το άρθρο 27, παρ. 1 του ΚΦΕ, οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν τη ζημία που προέκυψε στο φορολογικό έτος και να την συμψηφίσουν με τυχόν κέρδη, στα επόμενα πέντε (5) έτη,. Με δεδομένη την κατάσταση της οικονομίας λόγω της πανδημίας του covid-19, προτείνουμε τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 να μην προσμετρηθούν στον υπολογισμό του χρόνου μεταφοράς των ζημιών για φορολογικούς λόγους. Το «πάγωμα» του χρόνου μεταφοράς των φορολογικών ζημιών για τα έτη της πανδημίας θεωρούμε ότι θα βοηθήσει τις βιώσιμες επιχειρήσεις να απορροφήσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που αυτή προκάλεσε, με μεγαλύτερη άνεση, σε βάθος χρόνου .
Ενα παρόμοιο προς τα ανωτέρω πρόβλημα αποτελεί και αυτό του τεκμαρτού εισοδήματος των φορολογουμένων φυσικών προσώπων, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 31 του ΚΦΕ, καθώς και το συναφές με αυτό, απαιτούμενο ποσό δαπανών, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το τρέχον φορολογικό έτος.
Υπό το πρίσμα της διαχείρισης των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που είχε η πανδημία, στους πολίτες, προτείνουμε την μείωση των «τεκμηρίων» ως άνω άρθρου του ΚΦΕ, αναλόγως της μειώσεως του εισοδήματός τους. Επίσης προτείνουμε το όριο «κάλυψης» του εισοδήματος των πληγέντων από την πανδημία φυσικών προσώπων, να μην ξεπεράσει το ποσοστό 10%. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούμε ότι θα επιβαρυνθεί μεγάλος αριθμός φορολογουμένων με πρόσθετους φόρους, ενώ ταυτόχρονα θα βρεθεί σε αντικειμενική αδυναμία καταβολής αυτών των φόρων.
Τέλος ένα εξαιρετικά επείγον ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών είναι η φορολογική αντιμετώπιση των εκτάκτων εσόδων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, λόγω διαφόρων μέτρων που έχουν ληφθεί για την άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας.
Η πολιτεία στην προσπάθειά της να μετριάσει τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες από την πανδημία, έλαβε διάφορα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Στα πλαίσια των μέτρων αυτών πολίτες και επιχειρήσεις αποκόμισαν οφέλη από μειώσεις σε φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, οφέλη από μειώσεις σε ενοίκια επαγγελματικών εγκαταστάσεων και κατοικιών. Επίσης σε επιχειρήσεις δόθηκαν ενισχύσεις μέσω της διαδικασίας των επιστρεπτέων προκαταβολών και της επιδότησης τόκων δανείων. Επειδή έχει λήξει το φορολογικό έτος εντός του οποίου υπήρξαν τα οφέλη αυτά και επειδή επίκειται η έναρξη υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος, άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ να εκδώσουν σχετικές τεχνικές οδηγίες για την αποτύπωση των ως άνω «εκτάκτων εσόδων» τόσο στα λογιστικά αρχεία των επιχειρήσεων, όσο και στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                            Η Γενική Γραμματέας
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                         ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ