Μειώνονται τα όρια στα διασφαλιστικά μέτρα λόγω φοροδιαφυγής
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Κυριακή, 01 Δεκέμβριος 2019 09:32

Μερική αποδέσμευση καταθέσεων και θυρίδων

Μείωση των ορίων μέχρι τα οποία θα επιβάλλονται στο μέλλον δεσμεύσεις τραπεζικών καταθέσεων και χρηματικού περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων, σε πολλές περιπτώσεις φυσικών προσώπων που κατηγορούνται για μεγάλου ύψους φοροδιαφυγή, προβλέπει το άρθρο 33 του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή. Επιπλέον, με μεταβατική διάταξη στο άρθρο 66 του νομοσχεδίου προβλέπεται μερική αποδέσμευση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες φυσικών προσώπων που ήδη κατηγορούνται για φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης.

Οι νέες αυτές διατάξεις του φορολογικού σχεδίου, οι οποίες δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση, καθιστούν, σε πολλές περιπτώσεις, πιο ευνοϊκά για τους φορολογούμενους τα λεγόμενα «προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα», τα οποία προβλέπει το άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

 Ειδικότερα:

 

 

1) Με το άρθρο 33 του υπό ψήφιση φορολογικού νομοσχεδίου ορίζεται, ουσιαστικά, ότι σε περίπτωση κατά την οποία η φορολογική διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση ΦΠΑ, ΦΚΕ, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από 150.000 ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της φορολογικής διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, θα είναι δυνατό να δεσμεύεται ποσό μικρότερο από το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη. Ειδικότερα, σε κάθε τέτοια περίπτωση η νέα διάταξη προβλέπει ότι το ποσό που θα δεσμεύεται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο του ποσού φοροδιαφυγής για το οποίο κατηγορείται ο παραβάτης. 

Η διάταξη που ισχύει σήμερα (παράγραφος 5 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) προβλέπει τη δέσμευση του 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη, ανεξαρτήτως του εάν το ποσό της φοροδιαφυγής για το οποίο κατηγορείται είναι πολύ κοντά στο κατώτατο όριο των 150.000 ευρώ ή εάν είναι πολύ υψηλότερο του ορίου αυτού.

Ουσιαστικά, με τη νέα διάταξη, η δέσμευση ποσού από το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στις τραπεζικές θυρίδες του παραβάτη θα περιορίζεται μέχρι το ύψος στο οποίο αντιστοιχεί το διπλάσιο του ποσού της φοροδιαφυγής, εφόσον από την εφαρμογή του ορίου αυτού προκύπτει ποσό προς δέσμευση χαμηλότερο από το 50% του υπολοίπου. 

2) Στο άρθρο 66 παρ. 28 του νομοσχεδίου προβλέπεται μεταβατική διάταξη με την οποία δίδεται η δυνατότητα σε όσους ήδη κατηγορούνται για μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή (σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ΚΦΔ) να κάνουν χρήση της νέας αυτής διάταξης με το να ζητήσουν τη μείωση των ορίων των δεσμεύσεων που έχουν επιβληθεί στις τραπεζικές καταθέσεις και στα χρηματικά ποσά που υπάρχουν στις τραπεζικές θυρίδες τους, κάτω από το 50% του συνόλου των ποσών αυτών. Μπορούν δηλαδή να διεκδικήσουν τη μερική αποδέσμευση των καταθέσεων των τραπεζικών λογαριασμών τους και του χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων τους. Η διαδικασία μέσω της οποίας μπορούν να προχωρήσουν στη μερική αποδέσμευση προβλέπει την υποβολή αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή η οποία επέβαλε τη δέσμευση. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός τριμήνου από τη στιγμή που το νομοσχέδιο θα λάβει τη μορφή νόμου, με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περιπτώσεις λαθρεμπορίου

Θεσπίζεται νέο όριο και στο ύψος των ποσών που μπορούν να δεσμεύονται από τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων που κατηγορούνται για λαθρεμπόριο. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 153 του Τελωνειακού Κώδικα ώστε το ύψος της δέσμευσης να μπορεί να φτάσει είτε στο 50% του συνολικού των καταθέσεων είτε στο εξαπλάσιο του συνολικού διαφυγόντος ποσού των δασμών, των φόρων και των λοιπών επιβαρύνσεων. 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 153 του Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει σήμερα, προβλέπει: Όταν Τελωνειακή Αρχή διαπιστώνει λαθρεμπορίες ή απάτες από τις οποίες προκύπτει ότι διέφυγε και δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο ή την Ε.Ε. ποσό πάνω από 150.000 ευρώ από δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, απαγορεύεται στις αρμόδιες ΔΟΥ να παραλαμβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις και ζητούνται από τον παραβάτη, για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Αναστέλλεται έναντι του Δημοσίου και το απόρρητο και δεσμεύεται το 50% αυτών.

Το άρθρο 38 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου ορίζει ότι το β' εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 153 του ν. 2960/2001 τροποποιείται ως εξής: Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται έναντι του Δημοσίου και το απόρρητο των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και του περιεχομένου θυρίδων του παραβάτη σε πιστωτικά ιδρύματα και δεσμεύεται το 50% αυτών και κατ' ανώτατο μέχρι του εξαπλάσιου του ποσού δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων η διαφυγή ή μη απόδοση του οποίου διαπιστώνεται κατά τα ανωτέρω. 

 Naftemporiki.gr