Προχωρά το ιταλικό μοντέλο για τη φορολογική κατοικία
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Δευτέρα, 04 Νοέμβριος 2019 12:30

Με την καταβολή ενός προκαθορισμένου φόρου για το παγκόσμιο εισόδημά τους, πλούσιοι φορολογούμενοι άλλων χωρών θα μπορούν από τις αρχές του 2020 να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

 Το οικονομικό επιτελείο «αντιγράφει» το ιταλικό μοντέλο το οποίο καθιερώθηκε στη γειτονική χώρα το 2017 και έως το βράδυ της Τρίτης αναμένεται να «κλειδώσει» και το ύψος του απαιτούμενου φόρου. Επικρατέστερο θεωρείται ένα ύψος φόρου της τάξεως των 100.000 ευρώ, καθώς σύμφωνα με πηγή του οικονομικού επιτελείου «υπάρχουν δύο τρία όρια πέριξ των 100.000 ευρώ».

 

 

Με την καταβολή όποιου ετήσιου φόρου προσδιοριστεί τελικά, φορολογικοί κάτοικοι άλλων χωρών εντός ή εκτός Ε.Ε θα μπορούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κλείνοντας έτσι το κεφάλαιο των υποχρεώσεών τους στο εξωτερικό, ενώ για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα θα φορολογούνται όπως και οι κάτοικοι με τους ισχύοντες συντελεστές.

 Το ιταλικό μοντέλο προβλέπει εφάπαξ φόρο 100.000 ευρώ για το παγκόσμιο εισόδημα φορολογουμένων που θέλουν να εγκατασταθούν φορολογικά στη χώρα, ενώ ισχύει και προσαύξηση 25.000 ευρώ για την επέκταση της φορολογικής «ομπρέλας» σε κάθε μέλος μέλη της οικογένειας του υπόχρεου.

 Με την υπαγωγή στο καθεστώς , οι νέοι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας θα μπορούν να εξασφαλίζουν απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης του φόρου επί των ξένων δραστηριοτήτων και επενδύσεων τους , απαλλαγή από την καταβολή φόρων επί της αξίας ακινήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό, φόρων επί χρηματοπιστωτικών μέσων, τρεχούμενων λογαριασμών και λογαριασμών ταμιευτηρίου αλλά και απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς και δωρεών για περιουσιακά στοιχεία εκτός Ελλάδας στη διάρκεια των ετών όπου η φορολογική κατοικία θα βρίσκεται στην Ελλάδα.

 Ο μέγιστος χρόνος μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα θα κυμαίνεται μεταξύ 10 και 15 ετών και θα μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα χρονική στιγμή από τον φορολογούμενο. Θα υπάρχουν όμως και προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών, η πρόβλεψη να μην υπάρχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα για 9 από τα 10 προηγούμενα χρόνια.

 Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει παράλληλα σύνδεση των νέων διατάξεων με τα κίνητρα της Golden Visa. Στην Ιταλία προβλέπεται ότι για κατοίκους τρίτων χωρών και υπό την προϋπόθεση έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων, διετής άδεια παραμονής με δυνατότητα παράτασης 3 ετών δίνεται εναλλακτικά είτε με ελάχιστη επένδυση 2 εκατ. ευρώ στα ιταλικά ομόλογα, είτε με επένδυση 1 εκατ. ευρώ σε επιχείρηση η οποία λειτουργεί στην Ιταλία, είτε με 500.000 σε νεοσύστατη επιχείρηση είτε με 1 εκατ. ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς και υποστήριξη τομέων όπως ο πολιτικός, η εκπαίδευση, η μετανάστευση , η έρευνα και η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομίας.

 Με βάση της ισχύουσες διατάξεις στην Ελλάδα, φορολογική κατοικία αποκτά όποιος διαμένει τουλάχιστον 183 ημέρες το χρόνο στη χώρα, χωρίς όμως να παρέχεται κανένα φορολογικό κίνητρο. Στην περίπτωση αυτή το παγκόσμιο εισόδημά του φορολογείται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις στην Ελλάδα, υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και διενεργείται συμψηφισμός φόρου με τυχόν φόρο που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή στο πλαίσιο των ισχυουσών συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας.Κέρδος online