Αποτελέσματα αξιολόγησης και ένταξης στο Πρόγραμμα "Μεταποίηση σε Νέες συνθήκες"
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2011 03:42

 

Αποτελέσματα αξιολόγησης και ένταξης στο Πρόγραμμα "Μεταποίηση σε Νέες συνθήκες"

 

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013» από την Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας και τον ΕΦΕΠΑΕ. Το πρόγραμμα λόγω του μεγέθους και του πλήθους των επιχειρήσεων που συμμετείχαν αποτελεί σημαντικό εργαλείο στήριξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και κατ΄ επέκταση της οικονομίας .   

    Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) ύψους 200.000.000,0 Ευρώ, απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρο-μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά στις επιχειρήσεις της μεταποίησης και έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρων ενός μεγάλου αριθμού Ελλήνων επιχειρηματιών. Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αποδεικνύεται ότι ακόμα στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και συγκυρίες που διανύουμε υπάρχει και όραμα και διάθεση για πρόοδο και ανταγωνιστική ανάπτυξη.    Πιο συγκεκριμένα:

    · Στο πλαίσιο του προγράμματος υπέβαλαν συνολικά αίτηση 2.111 Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 224.419.826,14 Ευρώ.

    · Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την απόφαση ένταξης στις διατάξεις του προγράμματος θα επιχορηγηθούν 1.849 Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν με βαθμολογία πάνω από τη βάση (50), με συνολική Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 184.340.274,98 Ευρώ.  Εξ αυτών θα επιχορηγηθούν:   

    - 678 Νέες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις (ποσοστό 36,67%) με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 66.654.257,89 Ευρώ,
    - 1.058 Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 98.412.563,77 Ευρώ, και

    - 113 Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 19.273.453,31 Ευρώ.

    · Σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν προκύψει οι ακόλουθες κατανομές:

    - ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης: 579 Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 61.168.829,87 Ευρώ

    - ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου : 42 Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 2.608.091,99 Ευρώ

    - ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Ηπείρου: 74 Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 6.719.244,74 Ευρώ

    - ΠΕΠ Αττικής : 550 Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 51.451.478,59 Ευρώ.

    - Επιχειρησιακό «Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»: 604 Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 62.392.630,79 Ευρώ.    

    Σημειώνεται ως ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό επιτυχίας του προγράμματος ότι υπέβαλαν αίτηση και θα επιχορηγηθούν 679 Νέες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι ακόμα και σε δύσκολους καιρούς η Ελλάδα και θέλει και μπορεί.

    Το πρόγραμμα από την ένταξη των επιχειρήσεων έχει διάρκεια 18 μήνες και μπορεί να επεκταθεί κατά ένα εξάμηνο.