Νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων - από το Taxisnet
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Παρασκευή, 01 Ιούλιος 2011 03:57

Νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων - από το Taxisnet

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία, στο περιβάλλον του νέου TAXISnet, η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου.

Η συγκεκριμένη δήλωση γίνεται για ποσά που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος.

 

Η υπηρεσία αφορά αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, καθώς και αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις, συμπληρώνοντας τη λειτουργικότητα που υπήρχε από την αρχή του έτους και αφορούσε το σκέλος της απόδοσης φόρου από μισθωτές υπηρεσίες (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών).

Με τη λειτουργία της υπηρεσίας οι φορολογούμενοι αποκτούν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του φόρου που παρακρατήθηκε και γλυτώνουν το χρόνο επίσκεψης στην εφορία (Δ.Ο.Υ.). Επιπλέον, το αρμόδιο τμήμα των Δ.Ο.Υ. καθώς και το ταμείο αποσυμφορίζονται από εκατοντάδες χιλιάδες συναλλαγές, επιτρέποντάς στους αντίστοιχους υπαλλήλους να ασχοληθούν με πιο παραγωγικές εργασίες. Τέλος, αυξάνεται θεαματικά η ποιότητα των στοιχείων που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τους παρακρατούμενους φόρους, επιτρέποντας έτσι τη διενέργεια αποτελεσματικότερων διασταυρώσεων και ελέγχων.