ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΟΕΕ-ΠTΚΜ
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2011 12:56

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

με θέμα:

 

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ»

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Χώρος διεξαγωγής: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

                                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27 1ΌΡΟΦΟΣ

 

Χρόνος διεξαγωγής: 20-21-23-24 Ιουνίου  (ΔΕ –ΤΡ- ΠΕ –ΠΑ)  
                                               ΩΡΕΣ: 16:00 με 21:00   &

                                   Σάββατο 25 Ιουνίου

                                     ΩΡΕΣ 09:00 με 14:00

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………

2. ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………….

3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………

4. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΕΕ ………………………………………………

4. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΛΦ………………………………………………………………..

5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………….

6. e- mail ………………………………………………………………………….

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ……….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……. / ……. / ……..

 

* Προϋπόθεση συμμετοχής :  να είναι η άδεια του Λογιστή  Φοροτεχνικού σε ισχύει και τα μέλη του Ο.Ε.Ε να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

με θέμα:

 

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Χώρος διεξαγωγής:   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ –        ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27 1ΌΡΟΦΟΣ

 

Χρόνος διεξαγωγής: 04-05-06-07  Ιουλίου  (ΔΕ –ΤΡ- ΤΕ –ΠΕ)  
                                               ΩΡΕΣ: 16:00 με 21:00

                                               

                                     

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

1. ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………

2. ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………….

3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………

4. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΕΕ ………………………………………………

4. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΛΦ………………………………………………………………..

5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………….

6. e- mail ………………………………………………………………………….

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ……….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……. / ……. / ……..

 

* Προϋπόθεση συμμετοχής :  να είναι η άδεια του Λογιστή  Φοροτεχνικού σε ισχύει και τα μέλη του Ο.Ε.Ε να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 18 Ιούνιος 2011 08:18