Ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» για όλους τους φορολογούμενους
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2011 10:21

Ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» για όλους τους φορολογούμενους

 Σύμφωνα με το σχέδιο που προωθεί ο νέος υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος  κάθε φυσικό πρόσωπο, μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα  πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά και μία δήλωση «πόθεν έσχες» στην οποία θα περιγράφει αναλυτικά όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του και θα δηλώνει ακόμη και τα ποσά των καταθέσεων που έχει στις τράπεζες.

Ηλεκτρονικό  «πόθεν έσχες» ρίχνει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με το σχέδιο που προωθεί ο νέος υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος  κάθε φυσικό πρόσωπο, μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα  πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά και μία δήλωση «πόθεν έσχες» στην οποία θα περιγράφει αναλυτικά όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του και θα δηλώνει ακόμη και τα ποσά των καταθέσεων που έχει στις τράπεζες.

 

 Όπως δήλωσε ο κ. Βενιζέλος στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου «Κουβαλάω κι εγώ μια έμμονη ιδέα και μια πίστη: ότι αν η ηλεκτρονική φορολογική δήλωση είναι αυτόματα και μία ηλεκτρονική δήλωση «πόθεν έσχες» για όλους και έχουμε δηλωμένη την ακίνητη περιουσία και τις καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως τα πανάκριβα έργα τέχνης -για παράδειγμα- που ως κινητά στοιχεία δεν εντοπίζονται και αν επιβάλλουμε πράγματι, στην πράξη, αυτό που γίνεται διεθνώς σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, όχι πληρωμές σε ρευστό, πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα ή με δίγραμμη επιταγή, θα έχουμε κάνει πολύ απλές κινήσεις για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και την ένταξη ενός μεγάλου μέρους της παραοικονομίας στην επίσημη οικονομία»

 Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών  καταθέσεις στις τράπεζες, τοποθετήσεις σε μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, συμμετοχές σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, ακίνητα, πισίνες, ΙΧ αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, σκάφη αναψυχής, έργα τέχνης μεγάλης αξίας, δαπάνες για την απόκτηση όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων, έσοδα που εισπράχθηκαν από την ρευστοποίηση επενδύσεων ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και έξοδα διαβίωσης θα πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά από κάθε φορολογούμενο, στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή σε ξεχωριστό έντυπο δήλωσης «πόθεν έσχες» που θα συνυποβάλει με τη δήλωση εισοδήματος, κάθε χρόνο.

 Στόχος είναι η διενέργεια αυτόματου ελέγχου στους φορολογούμενους προκειμένου να διαπιστώνεται εάν το συνολικό ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων και εσόδων τους και είναι τέτοιο που να δικαιολογεί τις αποταμιεύσεις τους, τις δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών τους στοιχείων και το επίπεδο διαβίωσής τους.

 Πηγή: imerisia.gr

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2011 10:24