Μειωμένος 50% ο πρόσθετος φόρος στην περίπτωση της εθελοντικής υποβολής φορο-δηλώσεων
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2011 05:56

Μειωμένος 50% ο πρόσθετος φόρος στην περίπτωση της εθελοντικής υποβολής φορο-δηλώσεων

 

KATA 50% θα μειώνονται οι πρόσθετοι φόροι σε περιπτώσεις που εθελοντικά ο φορολογούμενος υποβάλλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ για να λύσει τις εκκρεμότητές του με την εφορία. Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο, στην οποία τονίζεται ότι οι πρόσθετοι φόροι μειώνονται κατά 50%, χωρίς τα ανώτατα όρια των πρόσθετων φόρων να μπορούν να υπερβούν το 60%. Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ. 1140 - 16/06/2011 έχει ως εξής:

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ.66 Α΄), σχετικά με τα ανώτατα όρια πρόσθετων φόρων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2010 που αφορά κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το παραπάνω θέμα παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3610/2007, ο φορολογούμενος εφόσον επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, μπορεί να υποβάλλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών με μείωση στο 1/2 των πρόσθετων φόρων που προβλέπονται επί εκπροθέσμων δηλώσεων από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997.

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 και ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (31.3.2011), προβλέπεται ότι τα ποσοστά των πρόσθετων φόρων δεν μπορούν να υπερβούν: α) το εξήντα τοις εκατό για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και β) το εκατόν είκοσι τοις εκατό για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης η μη υποβολής δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ χωρίς να τον δικαιούνται.
Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι στις περιπτώσεις ανταπόκρισης του φορολογούμενου και υποβολής των σχετικών δηλώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007, οι προβλεπόμενοι πρόσθετοι φόροι των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2523/97 επί εκπρόθεσμων δηλώσεων μειώνονται στο 1/2, χωρίς τα ανώτατα αυτά όρια των πρόσθετων φόρων να μπορούν να υπερβούν το 60%.24/06/2011
Πηγή: www.express.gr