Πληροφορίες για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 839/2009
ΠαράμετροςΤιμή
ΌνομαΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 839/2009
ΠεριγραφήΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 839/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39