Πληροφορίες για Μεταβίβαση Φ.Δ.Χ. αυτ/του μικτού βάρους μέχρι 6000 χιλ.
ΠαράμετροςΤιμή
ΌνομαΜεταβίβαση Φ.Δ.Χ. αυτ/του μικτού βάρους μέχρι 6000 χιλ.
ΠεριγραφήΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Βεβαίωση νομίμου κυκλοφορίας (χορηγείται από την Υπηρεσία). Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής κ΄ κυριότητας . Βεβαίωση Τ.Σ.Α. πωλητού περί μη οφειλομένων εισφορών (ισχύει 1 μήνα). Αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης του εργοδότη στο ΙΚΑ ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα αυτού ότι έχει πραγματοποιήσει κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον 120 ημερομίσθια ως οδηγός ή άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων. Δήλωση μεταβιβάσεως από τη Δ.Ο.Υ. Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της υπεραξίας . Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Άδεια κυκλοφορίας .