Πληροφορίες για Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Λ .Ι.Χ.
ΠαράμετροςΤιμή
ΌνομαΧορήγηση άδειας κυκλοφορίας Λ .Ι.Χ.
ΠεριγραφήΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : Άδειες κυκλοφορίας Λ.Ι.Χ. αυτ/των χορηγούνται στο όνομα : Κοινωφελών Οργανισμών ή Ιδρυμάτων. Σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κοινοπραξίας ή συνεταιρισμών Ξενοδόχων. Αεροπορικών Επιχειρήσεων. Βιομηχανικών επιχειρήσεων, εργοληπτικών Δημοσίων Έργων επιχειρήσεων, Ναυπηγείων, ως και επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως ορυχείων ή μεταλλείων. Επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως ιαματικών πηγών και επιχειρήσεων Καζίνων. Επιχειρήσεων παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα. Παιδικών Σταθμών και Ιδρυμάτων εν γένει και Κέντρων απροσάρμοστων παιδιών. Πρωτοβαθμίων γεωργικών συνεταιρισμών του άρθρου 1 Ν. 921/ 79.