Πληροφορίες για Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ.
ΠαράμετροςΤιμή
ΌνομαΧορήγηση άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ.
ΠεριγραφήΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Πιστοποιητικά Τελωνείων ή κατασκευαστή ή ΟΔΔΥ όπου βεβαιώνεται από την Δ.Ο.Υ. η καταβολή των οικονομικών επιβαρύνσεων Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δ.Τ.Ε. από το ΚΤΕΟ (μόνο εφόσον το αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο και κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αστυνομική ταυτότητα Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτ/του ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο αυτ/το .Εφόσον πρόκειται για καινούργιο αυτ/το απαιτείται έγκριση τύπου .