Πληροφορίες για Συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.
ΠαράμετροςΤιμή
ΌνομαΣυγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.
ΠεριγραφήΣυγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. Υπ' αριθμ. 875/Δ1.261/4.3.2011 απόφαση Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης για "Συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ." - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 57/9.3.2011 Συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με την Επωνυμία "Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)", ως εξής: