Πληροφορίες για Απαλλαγές προστίμων για συγκεντρωτικές ασφαλιστών...
ΠαράμετροςΤιμή
ΌνομαΑπαλλαγές προστίμων για συγκεντρωτικές ασφαλιστών...
ΠεριγραφήΠοιά η γνώμη σας; ΠΟΛ.1300/14-11-1997 4. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Στις περιπτώσεις επιτηδευματιών (υπόχρεων) που δεν υπέβαλαν συγκεντρωτικές καταστάσεις, όμως, ανά κατηγορία κατάστασης ("ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ"), το ύψος των προς καταχώρηση συναλλαγών δεν ξεπερνά το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ., για κάθε ημερολογιακό έτος ξεχωριστά, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα, αλλά θα γίνονται συστάσεις, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στις προηγηθείσες παραγράφους. Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από το ύψος των συναλλαγών, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα για μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, σε βάρος υπαλλήλων ασφαλιστικών εταιρειών που ασχολούνται περιστασιακά και παράλληλα με την κύρια απασχόλησή τους με ασφαλιστικές εργασίες, καθ΄ όσον δεν θεωρούνται επιτηδευματίες με την εγκύκλιο Β. 5911/ΠΟΛ. 174/1987 , η οποία εξακολουθεί να ισχύει