Σ.Σ.Ε.

ΈγγραφαΗμερομηνία

Ταξινόμηση : Όνομα | Ημερομηνία | Λήψεις [ Φθίνουσα ]
Εκδόθηκαν τα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου "Ο Χαρακτήρας και οι Εκφάνσεις της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης: Οι Εθνικές Διαστάσεις - Οι Επιπτώσεις στις Επιχειρήσεις και τους Εργαζομένους" που διοργανώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2009 στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στην Αθήνα από τον ΟΜΕΔ.
Αρχική σελίδα: http://www.omed.gr/el/
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Ο.ΜΕ.Δ. Το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για πλήρωση 14 θέσεων Μεσολαβητών καθώς και 12 θέσεων Διαιτητών μη πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, τριετούς διάρκειας, δυναμένης ν’ ανανεωθεί.
Αρχική σελίδα: http://www.omed.gr/el/
Συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. Υπ' αριθμ. 875/Δ1.261/4.3.2011 απόφαση Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης για "Συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ." - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 57/9.3.2011 Συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με την Επωνυμία "Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)", ως εξής:
Αρχική σελίδα: http://www.omed.gr/el/