Καλώς ήρθατε στον Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των συναδέλφων με στόχο την κατοχύρωση, προαγωγή και προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους, η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης, ο καθορισμός κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, η ανύψωση του κύρους των οικονομολόγων – λογιστών - φοροτεχνικών καθώς και η επιμόρφωσή τους.

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το επάγγελμα μας και θα ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες και ενέργειες του Συλλόγου.

Επικοινωνία
Σύλλογος Οικονομολόγων
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 07/04/2021 ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MYDATA

Θεσσαλονίκη, 7/4/2021

ΠΡΟΣ:

Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα Χρήστο

Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο

Διοικητή ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή Γεώργιο

ΘΕΜΑ: Αίτημα για αλλαγές στην εφαρμογή του συστήματος MyData

Αξιότιμοι κύριοι

Ο ΣΟΛΝΘ όπως και το σύνολο του κλάδου των λογιστών ήταν, είναι και θα είναι υπέρμαχος κάθε προσπάθειας που ψηφιοποιεί και βελτιώνει τις επιχειρησιακές διαδικασίες και την επικοινωνία δημοσίου και επιχειρήσεων.
Παράλληλα είναι υπέρμαχος κάθε προσπάθειας που προωθεί τον υγιή ανταγωνισμό και καταπολεμά τις πρακτικές φοροδιαφυγής στο χώρο των επιχειρήσεων.
Αυτονόητο είναι ότι υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που βοηθά στην καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση του έργου υποστήριξης των επιχειρήσεων - πελατών των συναδέλφων λογιστών και οικονομολόγων.

Όσον αφορά την εφαρμογή MyData και με δεδομένη την έλλειψη επαρκούς διαβούλευσης τόσο με τον κλάδο των λογιστών-οικονομολόγων, όσο και με τις επιχειρήσεις, για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αφορά τη λειτουργία των λογιστηρίων έχουμε να προτείνουμε συγκεκριμένες αλλαγές για την λειτουργία αυτής της εφαρμογής.

Ειδικότερα για να γίνουν κατανοητές οι παρατηρήσεις μας, να αναφέρουμε ότι η μεταβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα MyData αφορά συνοπτικά:

α) τη μεταβίβαση της «σύνοψης» των παραστατικών, δηλαδή των στοιχείων του συναλλασσόμενου και τα σύνολα του κάθε παραστατικού διαχωρισμένα σε καθαρή αξία ανά συντελεστή ΦΠΑ, άλλα έξοδα και ΦΠΑ, και

β) το «χαρακτηρισμό», δηλαδή το λογαριασμό της λογιστικής εγγραφής που καταχωρείται το κάθε παραστατικό εσόδου ή εξόδου σύμφωνα με τη λογιστική κωδικοποίηση της πλατφόρμας.

Πιστεύουμε ότι η παραπάνω προσέγγιση που επιχειρείται από την ΑΑΔΕ μεγιστοποιεί τις προσδοκίες από την εφαρμογή MyData, ωστόσο και η πανδημία του covid-19 αλλά και άλλοι επιμέρους σημαντικοί λόγοι που έχουν να κάνουν με τις πληροφορίες που ζητούνται, δεν θα επιτρέψουν την ευόδωση των προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί.

Προκειμένου η παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας αυτής να είναι επιτυχής και όλοι οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες φορείς να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν έγκαιρα και αποτελεσματικά, προτείνουμε τα εξής:

Α. Την αποστολή ΜΟΝΟ των παραστατικών εσόδων (πωλήσεων) της κάθε επιχείρησης προς άλλες επιχειρήσεις.

Να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ενότητα που στην εφαρμογή MyData αφορά τη μεταβίβαση της «Σύνοψης» των παραστατικών που εκδίδει η κάθε οντότητα (μόνο αυτά τα παραστατικά).

Η μεταβίβαση θα συνοδεύεται με τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας σε σχέση με την αποδοχή των παραστατικών από το λήπτη τους και το χαρακτηρισμό του ΦΠΑ σε περίπτωση απαλλαγής ή ειδικού καθεστώτος.

Η πρόταση μας βασίζεται στους παρακάτω λόγους:

• Η παλαιότερη προσπάθεια της ΑΑΔΕ για την υποβολή «Μηνιαίων» και στη συνέχεια «Τριμηνιαίων» καταστάσεων τιμολογίων απέτυχε με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στις ετήσιες.
Με την ποιο οργανωμένη προσπάθεια της εφαρμογής MyData, ας επιδιώξουμε την επιτυχία σε αυτό που αποτύχαμε στο παρελθόν και εάν επιτύχουμε να κοιτάξουμε όλοι μαζί το επόμενο βήμα.

• Η μέχρι σήμερα αποτυχία στην μεταβίβαση δεδομένων στην εφαρμογή δεν οφείλεται μόνο στην πανδημία αλλά και σε λάθη στο σχεδιασμό της πλατφόρμας, καθώς και σε αχρείαστες πληροφορίες που ζητούνται προς διαβίβαση.
Μην ξεχνάτε ότι οι λογιστές έχουν ασχοληθεί με την ενημέρωση δεκάδων νέων εφαρμογών σε πλατφόρμες (αναστολές συμβάσεων, ενοίκια, επιστρεπτέες προκαταβολές, ΤΕΠΙΧ, επιδότηση τόκων, επιδότηση επιστημόνων, κ.α.λ.) το διάστημα της πανδημίας και έχουν ανταπεξέλθει με επιτυχία και επάρκεια.
Το ότι δεν ενημερώνουν την πλατφόρμα MyData οφείλεται από τη μία στην πολυπλοκότητα της και από την άλλη στην στόχευση της, που θεωρείται σε ένα μεγάλο της τμήμα, χωρίς πραγματικό νόημα και ιδιαίτερα γραφειοκρατική.

• Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η έλλειψη επαρκούς αριθμού παρόμοιων προσπαθειών μας στερεί από εμπειρίες και γνώσεις που θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό. Ορισμένα κράτη έχουν επιλέξει την ηλεκτρονική μεταβίβαση, μόνο των τιμολογίων χωρίς πληροφορίες για λογιστικές εγγραφές (για παράδειγμα η Ιταλία και η Ουγγαρία).

• Η εφαρμογή MyData είναι πρωτοποριακή και όπως κάθε τι νέο, έχει σημαντικές ελλείψεις και θέλει περισσότερο χρόνο για να ωριμάσει.

• Στους στόχους της εφαρμογής MyData είναι μεταξύ άλλων η «αυτόματη» συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων της δήλωσης εισοδήματος – έντυπο Ε3-, το οποίο ωστόσο σύμφωνα με κείμενο που σας έχουμε κοινοποιήσει, χρειάζεται να σχεδιαστεί από την αρχή μιας και υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αναλύουν πληροφορίες πέρα από κάθε επιστημονική λογική.
Με άλλα λόγια τι νόημα έχει να στέλνουμε πληροφορίες σε ένα έντυπο που απαιτεί υπερβολικά μεγάλο όγκο πληροφοριών με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η διαδικασία συγκέντρωσής τους.

• Από την υποχρέωση μεταβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα εξαιρείται το δημόσιο. Θεωρούμε πως η εξαίρεση είναι αδικαιολόγητη. Δεν είναι σωστό να ζητάμε από τις επιχειρήσεις, υποχρεωτικά να ψηφιοποιήσουν λειτουργίες τους και να μεταβιβάσουν τα παραστατικά τους και το δημόσιο που αντιπροσωπεύει ιδιαίτερα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας να μένει «απ' έξω». Δεν νοείται το κράτος να υποχρεώνει τις επιχειρήσεις αλλά να μην υποχρεώνει τον εαυτό του. Γενικά δεν δικαιολογείται να «πιέζουμε» τους άλλους (επιχειρήσεις) και όχι τις υπηρεσίες μας.
Επιπρόσθετα ίσως είναι και μία ευκαιρία να καταγραφούν και να «τυποποιηθούν» οι δεκάδες περιπτώσεις κρατήσεων των υπηρεσιών του δημοσίου στα τιμολόγια των επιχειρήσεων.

• Παράλληλα προτείνουμε να προωθήσετε την ηλεκτρονική ανταλλαγή τιμολογίων στο δημόσιο (B2G) που καθυστερεί, παρά την Ευρωπαϊκή Οδηγία και τη σχετική ελληνική νομοθεσία, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί πραγματικά ο τρόπος μεταβίβασης τιμολογίων από τις επιχειρήσεις στο δημόσιο.

• Η μεταρρύθμιση που προωθείται με την εφαρμογή MyData, δημιουργεί πρόσθετο κόστος στη λειτουργία των επιχειρήσεων το οποίο δεν αφορά μόνο την επένδυση σε πληροφοριακά συστήματα αλλά κυρίως την επένδυση σε χρόνο και ανθρώπους σε μία ιδιαίτερα δύσκολη λόγο της πανδημίας συγκυρία.

• Η επένδυση σε νέα πληροφοριακά συστήματα τον καιρό της πανδημίας με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα τους.

Ουσιαστικά προτείνουμε να βάλουμε Μετρήσιμους και Ρεαλιστικούς στόχους και να τους πετύχουμε σταδιακά.

Αρχικά ας βάλουμε στόχο να μεταφέρουμε στην πλατφόρμα MyData, σε εφικτούς χρόνους, το σύνολο των παραστατικών που εκδίδουν οι Ελληνικές Επιχειρήσεις (με εξαίρεση τα παραστατικά των διασυνδεμένων ταμειακών μηχανών) και το Ελληνικό Δημόσιο προς αυτές και μαζί την κατάργηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων που πρέπει να υποβληθούν το 2022 για το 2021.
Εάν η απόφαση προβλέψει ότι όποια επιχείρηση έχει μεταβιβάσει τη «σύνοψη» για το σύνολο των παραστατικών που εκδίδει για το 2021 απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των ετήσιων ΜΥΦ θα αποτελέσει ένα πρώτο και σημαντικό κίνητρο.
Ουσιαστικά η μεταβίβαση να γίνεται από όποιον εκδίδει παραστατικό σε άλλο Ελληνικό ΑΦΜ χωρίς καμία εξαίρεση (δημόσιο, μονές, κλπ).

Ο χρόνος μεταβίβασης των παραστατικών θα πρέπει να ακολουθεί τις προθεσμίες που προβλέπονται από το ν4308/2014 (ΕΛΠ) και όχι τον «πραγματικό χρόνο» που σήμερα ζητάει η ΑΑΔΕ. Μπορεί ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τη μεταβίβαση σε πραγματικό χρόνο αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων ΔΕΝ την έχουν.
Υπάρχουν πολλοί κλάδοι που βασίζονται στη χειρόγραφη έκδοση των παραστατικών (ιατροί, αγρότες, δικηγόροι, μηχανικοί, κ.α.λ.) όπως επίσης και ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών (παράδειγμα η παράδοση επί αυτοκινήτου, κινητά συνεργεία, κ.α.λ.) που επιλέγουν σχεδόν αναγκαστικά τη χειρόγραφη έκδοση.
Σε άλλες περιπτώσεις μικρότερων επιχειρήσεων εμείς οι λογιστές βοηθούμε τους πελάτες μας στην έκδοση των παραστατικών τους όταν μας επισκέπτονται για τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Για παράδειγμα έκδοση εκκαθαρίσεων αγροτικών προϊόντων, παραστατικά φασόν, τακτοποίηση πακέτων ταξιδιωτικών γραφείων, καλ.
Εάν ο χρόνος μεταβίβασης των παραστατικών εξομοιωθεί με το χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων της κάθε επιχείρησης (οντότητας), θα μπορεί να υποστηριχθεί η μεταβίβαση των παραστατικών και από τις μικρότερες επιχειρήσεις. Η προσπάθεια για την παροχή εργαλείων για την έκδοση των παραστατικών, βοηθάει εν μέρει αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.

Ας προσθέσουμε στους στόχους τη διασύνδεση των φορολογικών ταμειακών μηχανών για την μεταβίβαση των παραστατικών τους μέχρι το τέλος του 2021.

Ας βάλουμε στόχο το δημόσιο να δίνει εγκαίρως στις επιχειρήσεις τα παραστατικά που τους αφορούν (παράδειγμα επιδοτήσεις αγροτών, καλ)

Ας δώσουμε κίνητρο και στις επιχειρήσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις μεταξύ τους συναλλαγές. Με τον όρο ηλεκτρονική τιμολόγηση εννοούμε τη μεταβίβαση του συνόλου των πληροφοριών ενός παραστατικού με ηλεκτρονικό τρόπο (κωδικοί, περιγραφές, ποσότητες και αξίες). Η εξάπλωση της «πραγματικής» ηλεκτρονικής τιμολόγησης καθιστά αυτονόητη και κάνει ευκολότερη τη μεταβίβαση των πληροφοριών για τις ανάγκες της πλατφόρμας MyData.

Β. Μεταβίβαση σε επόμενο στάδιο και μόνο υπό προϋποθέσεις επιπλέον πληροφοριών.

Εάν πετύχουμε τα παραπάνω σε επόμενη φάση και πάντα μετά από αναλυτική και εκτεταμένη συζήτηση με τον κλάδο μας και τις επιχειρήσεις, μπορούμε:

Να προωθήσουμε παράλληλα τη μεταβίβαση σε προαιρετική βάση αρχικά, ειδικών συναλλαγών (με συναλλασσόμενους εξωτερικού, με ιδιώτες, ειδικά καθεστώτα, κ.α.λ.).

Να δούμε εάν υπάρχει λόγος να στέλνουμε πληροφορίες για φακέλους εισαγωγών, παραστατικά εκτελωνιστών, δασμολογητέες και πραγματικές αξίες και γενικά πληροφορίες που υπάρχουν με διάφορες μορφές στη φορολογική διοίκηση.

Στη συνέχεια, να βάλουμε στόχο τη σύνδεση του δημοσίου στην εφαρμογή MyData με την υποχρέωση αποδοχής των παραστατικών που λαμβάνει (ως λήπτης). Πολλές επιχειρήσεις ταλαιπωρούνται με τιμολόγια που πρέπει να ξανα-εκδώσουν γιατί δεν τα καταχώρισε στη σωστή οικονομική χρήση μια υπηρεσία του δημοσίου με δικαιολογία ότι δεν το παρέλαβε.

Γ. Επανεξέταση της σκοπιμότητας για τη μεταβίβαση του λογιστικού χαρακτηρισμού των παραστατικών.

Όταν πετύχουμε τον κάθε στόχο χωριστά, τότε σε συνεργασία λογιστές, επιχειρήσεις, πολιτεία, να δούμε και τη σκοπιμότητα της μεταβίβασης του λογιστικού χαρακτηρισμού.

Έχουμε πολλές ενστάσεις για τη σκοπιμότητα αποστολής πληροφοριών όπως για παράδειγμα: της μισθοδοσίας (αρχεία της οποίας στέλνονται κάθε μήνα με τις βεβαιώσεις αποδοχών), τα τιμολόγια εξαγωγών (που δηλώνονται στο σύστημα ICSNET), τα ενδοκοινοτικά τιμολόγια (που δηλώνονται στο σύστημα VIES), τα τιμολόγια με παρακρατούμενους φόρους (που δηλώνονται αναλυτικά στις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων), και τόσες άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται κάθε μήνα στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να υποβάλλονται ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ.

Δεν βρίσκουμε κανένα νόημα στην μεταβίβαση πληροφοριών για λογιστικές εγγραφές προβλέψεων, αποσβέσεων, διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης, και άλλες παρόμοιες. Άλλωστε ο χρόνος μεταβίβασης τέτοιων πληροφοριών συμπίπτει με το χρόνο υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος στις οποίες και συμπεριλαμβάνονται.

Η πλατφόρμα με την σημερινή της κατάσταση μας ζητάει να παράγουμε πληροφορίες μόνο για αυτή μεταβάλλοντας τις πραγματικές πληροφορίες της λογιστικής. Για παράδειγμα η εγγραφή των αποσβέσεων στη λογιστική δεν είναι μία όπως ζητάει η πλατφόρμα αλλά πολλές (χωριστές αποσβέσεις για μηχανήματα, για κτήρια, για έπιπλα, κλπ). Εάν ένας από τους στόχους της πλατφόρμας είναι να βοηθήσει τα λογιστήρια δεν μπορεί να γίνει αυτό εάν τα βάζουμε να καταχωρούν πληροφορίες που αφορούν μόνο την πλατφόρμα και δεν αντιστοιχίζονται στις πραγματικές καταχωρήσεις τους.

Τα λεγόμενα ηλεκτρονικά βιβλία μπορεί να ακούγονται ωραία ως τίτλος για λόγους marketing αλλά στην πραγματικότητα είναι χωρίς νόημα, απόδειξη η απουσία τους από τα «εργαλεία» που χρησιμοποιούν όλες οι χώρες που θεωρούνται ποιο προηγμένες από την Ελλάδα στην οικονομία και στη φορολογική νομοθεσία και πρακτική .

Υπενθυμίζουμε μια παλαιότερη δήλωση του διοικητή της ΑΑΔΕ «..Η πληροφορία πρέπει να παράγεται μια φορά και όχι τρεις και τέσσερις, όπως παράγεται σήμερα» και σημειώνουμε πως η μηχανογράφηση συνιστά απλοποίηση και όχι επιπλέον γραφειοκρατία.

Εν κατακλείδι,

Προτείνουμε τη μεταβίβαση στην παρούσα φάση μόνο των παραστατικών που εκδίδουν οι Ελληνικές Επιχειρήσεις προς άλλες Ελληνικές Επιχειρήσεις στο χρόνο που προβλέπεται από τα ΕΛΠ για την ενημέρωση των βιβλίων τους.

Για κάθε επόμενο στάδιο και με την προϋπόθεση ότι θα ερωτηθούν οι επιχειρήσεις και οι λογιστές μέσα από αναλυτικές διαδικασίες κοινής διαβούλευσης στις οποίες θα απαντηθούν ερωτήματα όπως: τι θα ωφεληθούν οι επιχειρήσεις, τι αλλαγές θα φέρει στα λογιστήρια, τι κόστος θα έχουν, πως θα τις βοηθήσει η προτεινόμενη αλλαγή, τι θα τις κάνει τις πληροφορίες η φορολογική διοίκηση, κ.α.λ., τότε και μόνο να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα υλοποίησης εάν συμφωνήσουμε για αυτά.

Πιστεύουμε ότι ο τρόπος εφαρμογής που προτείνουμε είναι αυτός που θα εξασφαλίσει την επιτυχία του έργου γιατί θα δώσει το χρόνο αλλά και τη δυνατότητα στους λογιστές ,στις επιχειρήσεις και στην ΑΑΔΕ να αφομοιώσουν τις διαδικασίες και να προχωρήσουν με μεγαλύτερη επιτυχία σε κάθε επόμενο βήμα.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                          Η Γενική Γραμματέας


ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                         ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 24/03/2021 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκη 24-03-2021


Προς: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Κοινοποίηση: Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Άννα Στρατινάκη
Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Αγραπιδά

ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.


Hδη διανύουμε ένα δεύτερο δύσκολο έτος, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19, μιας πανδημίας που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας μας γιατί δυσχεραίνει την επιβίωση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Το κράτος έχει λάβει μια σειρά από μέτρα προστασίας ώστε να στηρίξει αποτελεσματικά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας αυτής.
Τα λογιστικά γραφεία (μεταξύ των οποίων είναι και τα γραφεία των μελών μας) αποτελούν το κυριότερο κανάλι διάχυσης των παραπάνω μέτρων τόσο στην οικονομία, όσο και στην κοινωνία.
Πολλές φορές για την υλοποίηση των μέτρων που λαμβάνονται ορίζονται εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες, οι οποίες γίνονται μικρότερες λόγω του ότι συμπίπτουν και με ημέρες μη εργάσιμες. Την κατάσταση αυτή την επιδεινώνουν τα μέτρα περιορισμού στην κίνηση των πολιτών, περιορισμού στον τρόπο εργασίας (τηλεργασία), αλλά και τα προβλήματα που ανακύπτουν για λόγους υγείας τόσο των συναδέλφων λογιστών, όσο και των υπαλλήλων τους, καθώς και των συγγενικών τους προσώπων.
Ωστόσο μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο εξαιρετικά στενό και σφιχτό και με τις υπόλοιπες προθεσμίες «να τρέχουν κανονικά σαν να μη συμβαίνει τίποτε» είναι επόμενο να γίνονται σφάλματα και παραλείψεις. Την κατάσταση επιβαρύνει και ο αργός ρυθμός εκδόσεως των σχετικών αποφάσεων, καθώς και το δυσνόητο κάποιων από αυτές.

Ο ΣΟΛΝΘ πιστεύει ότι τέτοια προβλήματα δεν θα πρέπει να γίνονται τιμωρός των συναδέλφων, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ως επαγγελματικός φορέας οικονομολόγων και λογιστών θεωρούμε πως οι παραπάνω λόγοι δεν μπορούν να αποτελούν τροχοπέδη αποκλείοντας δικαιούχους από την προστασία και τα οφέλη των μέτρων που λαμβάνονται. Επίσης θεωρούμε αδιανόητο τέτοιες αιτίες να γίνουν αφορμές διατάραξης των σχέσεων που έχουμε με τους πελάτες μας.

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε να παραμένουν ανοιχτές όλες οι εφαρμογές του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που σχετίζονται με την λήψη μέτρων προστασίας ώστε να προστατευθούν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι συνάδελφοι οικονομολόγοι και λογιστές από εντελώς τυπικά σφάλματα και παραλείψεις και να μην αποκλεισθεί κανείς δικαιούχος από τα οφέλη που προδιαγράφουν τα μέτρα που λαμβάνονται.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                             Η Γενική Γραμματέας
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                            ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 23/03/2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟΥ "Ε3"

Προς: τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Κοινοποίηση: Yπουργό οικονομικών κ. Σταικούρα Χρήστο
                      Υφυπουργό οικονομικών κ.. Βεσυρόπουλο Απόστολο

Θέμα: Διόρθωση – Επανασχεδιασμός του Φορολογικού Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα)

Κύριε Διοικητή της ΑΑΔΕ

Όσες οντότητες αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλουν με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) και το έντυπο-δήλωση Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, το γνωστό και ως έντυπο Ε3.

Στις αρχές του έτους 2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προχώρησε στον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3, προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί στις διατάξεις περί ελληνικών λογιστικών προτύπων, καθώς και για να αποτυπωθούν σε αυτό με πληρέστερο τρόπο τα αποτελέσματα και το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών των υπόχρεων, στην υποβολή του, οντοτήτων .

Σήμερα το υπόψη έντυπο-δήλωση, ο ανασχεδιασμός του οποίου ξεκίνησε ως μία ακόμη μεταρρύθμιση, απαιτεί από τις υπόχρεες στην υποβολή του οντότητες να συμπληρώσουν πληροφορίες που είτε:
α) είναι στην διάθεση της διοίκησης και απλά ζητούνται εκ νέου χωρίς λόγο,
β) είτε δεν έχουν καμία λογική και δεν προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία.
γ) είτε δεν προσφέρουν καμία χρησιμότητα από φορολογικής απόψεως.
δ) είτε δεν υφίστανται λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.

Ειδικότερα κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε3 αναζητούνται:

Α. Πληροφορίες που ζητούνται ενώ υπάρχουν και έχουν καταγραφεί από την διοίκηση, είτε δεν υφίστανται.

• Επαγγελματικοί Λογαριασμοί
• Ενεργά τερματικά POS
• Απασχολούμενο προσωπικό (οι εργοδότες-οντότητες διαβιβάζουν δηλώσεις ανά μήνα για το προσωπικό τους στα πλαίσια συμμόρφωσης τους με την φορολογική και την ασφαλιστική νομοθεσία.
• Στοιχεία Μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών μη εισηγμένων, όταν με το άρθρο 40 του Ν 4548/18, αυτές έπαψαν να υφίστανται.

Β. Πληροφορίες που δεν προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και δεν είναι δυνατό να προκύψουν μια και δεν έχουν λογική.

Συγκεκριμένα ζητούνται από τις υπόχρεες οντότητες να αναλύσουν τα έσοδα και τα έξοδα τους σε τέσσερις ομάδες δραστηριοτήτων (Εμπορική Δραστηριότητα, Παραγωγική Δραστηριότητα, Αγροτική-Βιολογική Δραστηριότητα και Παροχής υπηρεσιών).
Στην περίπτωση λοιπόν που υφίστανται περισσότερες της μιας δραστηριότητες, είναι αναγκαίο ως διαδικασία να ξεχωρίσουν και επιμεριστούν έσοδα και έξοδα.
Όσον αφορά τα έσοδα της κάθε δραστηριότητας ή και τις αγορές των εμπορευμάτων και των υλικών όλα είναι κατανοητά. Επίσης και τα έξοδα που επιβαρύνουν την εμπορική δραστηριότητα, την παραγωγή, την αγροτική δραστηριότητα, ή το κόστος παροχής υπηρεσιών.
Εκείνο που δεν είναι λογικό και προκαλεί απίστευτη ταλαιπωρία στα λογιστήρια είναι ο επιμερισμός εσόδων ή εξόδων που δεν επιμερίζονται, με αποτέλεσμα ο καθένας να κάνει στην κυριολεξία ότι θέλει χωρίς καμία λογική.
Ζητείται να επιμερίσουμε στις παραπάνω δραστηριότητες ενδεικτικά ποσά από:

ΕΣΟΔΑ
• έσοδα από τόκους,
• έσοδα από συμμετοχές,
• έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές,
• Κέρδη από πώληση παγίων,
• Έκτακτα – ασυνήθη έσοδα και κέρδη,
• έσοδα από αναστροφή προβλέψεων,
• Πωλήσεις Παγίων
• Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις
• κ.α.λ.

ΕΞΟΔΑ
• Χρεωστικοί τόκοι,
• Προβλέψεις,
• Συναλλαγματικές διαφορές,
• Ζημίες από πώληση παγίων,
• Εξοδα για Πρόστιμα,
• Εκτακτα- συνήθη έξοδα,
• Αγορές παγίων,
• κ.α.λ.

Από την φύση των παραπάνω κονδυλίων είναι κατανοητό σε όσους ασχολούνται με την τήρηση λογιστικών βιβλίων, ότι τα δεδομένα αυτά δεν αναλύονται και δεν επιμερίζονται με κανένα ορθολογικό τρόπο παρά, μόνο με υποκειμενικές παραδοχές που σε πολλές περιπτώσεις κινούνται σε μια γκρίζα περιοχή (τις παραδοχές αυτές στα λογιστήρια συνήθως τις αποκαλούμε «αλχημείες»).
Πουθενά στη λογιστική επιστήμη δεν αναλύονται τέτοιες πληροφορίες (ΔΛΠ14 – Πληροφόρηση ανά τομέα).
Επιπροσθέτως στους βοηθητικούς πίνακες του υποπίνακα Ζ για την ανάλυση εσόδων και εξόδων ζητείται να γίνει ανάλυση των δαπανών χωρίς ορθολογικά κριτήρια (πχ ποια η χρησιμότητα της αναλυτικής αναγραφής των δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνικές υπηρεσίες ή ύδρευση;).
Το ίδιο ισχύει και με τον κωδ."023" της 1ης σελίδας του εντύπου, όπου ζητείται από την οντότητα να επιμερίσει τα έσοδά της ανά ΚΑΔ, δηλαδή ανάλωση επιπλέον άσκοπων εργατοωρών για καθαρά σκοπούς στατιστικής παρά φορολογικής πληροφόρησης.

Από τα ως άνω εκτεθέντα προκύπτει ότι ο σκοπός της αποτυπώσεως με πληρέστερο τρόπο των αποτελεσμάτων και του συνόλου των οικονομικών πληροφοριών των υπόχρεων, στην υποβολή του υφιστάμενου εντύπου Ε3, δεν εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σε συνέχεια των παρατηρήσεων μας και υπό την παραδοχή ότι ένας από τους σκοπούς της εφαρμογής MyData είναι να συγκεντρώσει τις πληροφορίες για την αυτόματη συμπλήρωση του εντύπου Ε3, γίνεται σαφές πως προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα νέο σύστημα που:
1. Θα συγκεντρώσει πληροφορίες μη αξιοποιήσιμες για ένα «προβληματικό» έντυπο.
2. Πληροφορίες που η συγκέντρωσή τους δεν προκύπτει από αξιόπιστα κοινά αποδεκτό τρόπο ανάλυσης και που για να προκύψουν ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα όσοι ασχολούνται με την συμπλήρωση των δεδομένων που απαιτεί το έντυπο αυτό.

Επομένως τώρα που θα επανασχεδιαστεί το έντυπο ώστε να δεχτεί τα κονδύλια της νέας κατάστασης (βλ. Επιδοτήσεις, ενισχύσεις, συμψηφισμοί κτλ,), είναι ευκαιρία ο επανασχεδιασμός του να γίνει με απλότητα, λιτότητα και κυρίως λογική σειρά. Ζητούμε λοιπόν τον επανασχεδιασμό του Εντύπου αυτού και την αφαίρεση όλων όσων χωρίς ιδιαίτερο σοβαρό λόγο και αιτία ταλαιπωρούν τις υπόχρεες σε υποβολή του Ε3 οντότητες, αλλά και τους συναδέλφους λογιστές που ασχολούνται με την συμπλήρωση και υποβολή αυτού του εντύπου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                             Η Γενική Γραμματέας

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                          ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 18/03/2021

Θεσσαλονίκη, 18-03-2021


ΠΡΟΣ
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Υφυπουργό Οικονομικών Βεσυρόπουλο Απόστολο
Κοινοποίηση
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή Γεώργιο


ΘΕΜΑ: Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ.


Κύριοι Υπουργοί
Κύριε Διοικητά


Με την παρ.2 του άρθρου 101 του Ν.4714/2020 προστέθηκε το άρθρο 54Ε στον Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄148/31-07-2020).
Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε κυρώσεις για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ, και προβλέπει πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω.

Η εφαρμογή της ως άνω διατάξεως στην πράξη παρουσιάζει τα παρακάτω προβλήματα:
- Θεσπίζεται πρόστιμο που είναι εξοντωτικό για επιχειρήσεις που υποπίπτουν στις συγκεκριμένες παραβάσεις, θυμίζοντας τα πρόστιμα περασμένων εποχών.
- Ορίζεται ότι «Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων», αλλά δεν διευκρινίζεται με ποιον τρόπο θα γίνει η απόδειξη αυτού.
- Δεν προβλέπεται τίποτα για τις περιπτώσεις απώλειας ΦΗΜ, καθώς μετά την απαλλαγή χρήσης ΦΗΜ από την ΠΟΛ.1002/2014, επτά έτη μετά, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και οι επιχειρήσεις λειτουργούν με την απειλή του αφανισμού τους.
- Προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου, έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (μέχρι σήμερα, οκτώ μήνες μετά την ψήφιση των διατάξεων δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση).
- Γενικά στην πρακτική νομοθέτησης ασαφών και δυσερμήνευτων διατάξεων που σκοπό έχουν πρώτα απ' όλα να τιμωρήσουν, ακόμα και με κλείσιμο επιχειρήσεις για παραβάσεις, που ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις να είναι εντελώς τυπικές (π.χ. απώλεια ΦΗΜ), έρχεται να προστεθεί η αδράνεια της Φορολογικής Διοίκησης που δεν μεριμνά για τη διευκρίνιση και ερμηνεία των ψηφισθέντων.

Ωστόσο το ζητούμενο δεν είναι η πρόβλεψη εξωπραγματικών και εξοντωτικών ποινών, αλλά η επιβολή κυρώσεων που να είναι και διαχειρίσιμες από τις επιχειρήσεις, αλλά και εισπράξιμες από τις φορολογικές αρχές.

Υπό το πρίσμα αυτό και με στόχο τόσο την επίλυση ενός προβλήματος που απασχολεί τις επιχειρήσεις με την απώλεια πολλών παλαιών ΦΗΜ, όσο και την ενίσχυση της σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογούμενου, αιτούμαστε:

α) την εκλογίκευση των προστίμων του άρθρου 54Ε του Ν.4172/2013

β) την άμεση έκδοση ερμηνευτικής απόφασης που να εξαιρεί με σαφή τρόπο τις περιπτώσεις που δεν παρουσιάζουν αποφυγή φορολογητέας ύλης

γ) τη υποχρεωτική διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με τους φορείς όταν στις προθέσεις του είναι η ψήφιση διατάξεων με τόσο σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

δ) ειδικά για την απώλεια ΦΗΜ προτείνουμε να δηλώνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τις επιχειρήσεις. Εάν υπάρχει σημαντική παλαιότητα του ΦΗΜ – προτείνουμε τα 5 έτη παλαιότητας– τότε να μην υπάρχει πρόστιμο για την επιχείρηση.

Το πρόστιμο που θα προβλέπεται να ισχύει στο διπλάσιο του και να ενεργοποιείται σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανακρίβεια της υπεύθυνης δήλωσης από την πλευρά της επιχείρησης.

 

Με εκτίμηση,


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                        Η Γενική Γραμματέας
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                     ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 
Επιστολή διαμαρτυρίας ΣΟΛΝΘ σχετικά με επιβολή προστίμων για τηλεργασία

Θεσσαλονίκη, 9/3/2021

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Κοινοποίηση:
Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κα Άννα Στρατινάκη και κα Γαρουφαλάκη αρμόδια της εγκυκλίου
Α.Π : 10221/239 4 - 3 -2021
Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Αγραπιδά
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων κα. Βασιλική Τσιώλη Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία κα. Ειρήνη Καλαβρού

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμων του ΣΕΠΕ σε λογιστικά γραφεία για τηλεργασία

Ένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 είναι και η υποχρεωτική τηλεργασία, στον ιδιωτικό τομέα, στο μέγιστο δυνατό ποσοστό εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων ανεξαρτήτως αν αφορά ευάλωτη αυξημένου κινδύνου ομάδα. (εγκύκλιος 10221/239/04.03.2021)
Η Διοίκηση έχει υποχρέωση να εκδίδει εγκυκλίους με τις οποίες δίνονται σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις τόσο προς τους διοικουμένους , όσο και προς τα ελεγκτικά της όργανα. Ωστόσο η κρίσιμη φράση «εφόσον συνάδει» της παραπάνω εγκυκλίου δεν διασαφηνίζεται σε κανένα διοικητικό έγγραφο. Υποτίθεται πως οι περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου θα σταθμίζουν τα ειδικά δεδομένα κάθε υπόθεσης πριν προχωρήσουν στο ελεγκτικό τους έργο.
Στην πράξη διενεργούνται έλεγχοι σε λογιστικά γραφεία που απασχολούν ένα (1) εργαζόμενο και καλούνται οι συνάδελφοι να δώσουν εξηγήσεις (προφορικές και γραπτές) γιατί δεν έθεσαν σε υποχρεωτική τηλεργασία τον μοναδικό υπάλληλό τους.
Πέραν του «αστείου» των υποθέσεων αυτών, υπάρχει όμως και η ουσία και αυτή είναι το ζητούμενο σήμερα.
Με την παρούσα επιστολή διαμαρτυρόμαστε έντονα για τους ελέγχους που στοχεύουν στην επιβολή προστίμων σε λογιστικά γραφεία για το ζήτημα της τηλεργασίας.
Εμείς ως επαγγελματικός κλάδος βρεθήκαμε εξ αρχής στην πρώτη γραμμή και κληθήκαμε να υλοποιήσουμε πολλά μέτρα και μάλιστα σε ελάχιστο χρόνο. Μέτρα που αρκετές φορές ήταν παράλογα και αντιφατικά.
Ανταποκριθήκαμε επάξια στο ρόλο μας στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Οικονομία και την Κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.
ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ όμως και να μας τιμωρείτε με την επιβολή προστίμων που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας μας.
ΦΤΑΝΕΙ πια με το κυνήγι του κλάδου μας με τα παράλογα πρόστιμα.
ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΎΟΥΜΕ την σωματική μας ακεραιότητα για να φέρουμε εις πέρας τις επείγουσες και απαιτητικές υποχρεώσεις και δυστυχώς φτάνει στο σημείο ο λογιστής να «ευθύνεται» για κάθε καθυστέρηση ή λάθος και να διακινδυνεύει με την επιβολή εις βάρος του παράλογων προστίμων.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ (ΟΧΙ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΜΠΡΑΚΤΑ).
Σας καλούμε να σταματήσετε τις παράλογες πρακτικές των περιφερειακών ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου σας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                            Η Γενική Γραμματέας

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                           ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 
Σελίδα 8 από 1138