Καλώς ήρθατε στον Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των συναδέλφων με στόχο την κατοχύρωση, προαγωγή και προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους, η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης, ο καθορισμός κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, η ανύψωση του κύρους των οικονομολόγων – λογιστών - φοροτεχνικών καθώς και η επιμόρφωσή τους.

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το επάγγελμα μας και θα ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες και ενέργειες του Συλλόγου.

Επικοινωνία
Σύλλογος Οικονομολόγων
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΟΛΝΘ 22/06/2021

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΔΟΥ 504/29-05-2021.

Προς:

Υπουργό Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

Αναπληρωτή Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ
Υφυπουργό Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
κ. Κόλλια Κωνσταντίνο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Άλλη μια προβληματική στο πεδίο εφαρμογής της απόφαση ή όταν οι προυποθέσεις που τίθενται υπονομεύουν την εφαρμογή των αποφάσεων στην πράξη . Η περίπτωση της ΓΔΟΥ 504/29-05-2021.

Κύριοι Υπουργοί,

Ηδη με την εγκύκλιο Ε 2059/10-03-2021 της ΑΑΔΕ κοινοποιήθηκε το άρθρο 29 του Ν 4772/2021 με τον τίτλο «Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών».
Στο παραπάνω έγγραφο ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε θα καθοριστούν τα τυπικά και ουσιαστικά ζητήματα για την υλοποίηση της εφαρμογής του μέτρου αυτού.
Υστερα από καθυστέρηση 80 ημερών εκδόθηκε η υπ. αριθ. ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/29-05-2021, με την οποία ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μέτρο αυτό, ενώ οι προυποθέσεις υπαγωγής και οι λεπτομέρειες εφαρμογής παραμένουν άγνωστες γιατί θα καθοριστούν με μελλοντική απόφαση.
Η υπόψη απόφαση προκάλεσε αλγεινή εντύπωση και το περιεχόμενό της αποτέλεσε οδυνηρή έκπληξη για τις επιχειρήσεις και για τους συναδέλφους οικονομολόγους και λογιστές που αποτελούν τους συμβούλους συνεργάτες τους.
Στην απόφαση ΓΔΟΥ 504/29-05-2021 ορίζεται ρητά ότι απαιτείται αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στις διατάξεις του μέτρου αυτού με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 17/06/2021, ενώ απαιτούμενο αποτελεί η υποβολή από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση της δηλώσεως Ε3 για το φορολογικό έτος 2020 έως την ίδια ημερομηνία.
Ωστόσο είναι γνωστό ( και οφείλουν οι αρμόδιοι να το γνωρίζουν ) πως η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 παρατάθηκε έως την 27/08/2021.
Ακόμη είναι γνωστό ( και οφείλουν οι αρμόδιοι να το γνωρίζουν ) πως το έντυπο Ε3 αποτελεί το σημαντικότερο έντυπο της δηλώσεως εισοδήματος για όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επίσης είναι γνωστό (και οφείλουν οι αρμόδιοι να το γνωρίζουν ) πως σε σχέση με πέρυσι, η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος taxis για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος άνοιξε με καθυστέρηση τουλάχιστον 40 ημερών, ενώ σημαντικές υπό-εφαρμογές δόθηκαν σε παραγωγική χρήση από 27 έως 31 Μαίου.
Επιπλέον είναι γνωστό (και οφείλουν οι αρμόδιοι να το γνωρίζουν ) πως οι διαδικασίες κλεισίματος βιβλίων, προσδιορισμού αποτελεσμάτων και συμπλήρωσης των φορολογικών εντύπων δεν είναι απλουστευτικού χαρακτήρα και ούτε είναι νοητή η απαίτηση ολοκλήρωσής τους σε χρόνους εξωπραγματικούς (σε μόλις 14 εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος αυτός πρέπει να αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ).
Επειδή θεωρούμε πως τα παραπάνω είναι γνωστά σε όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορούμε να εκλάβουμε το εφεύρημα της τελευταίας στιγμής για υποβολή δήλωσης Ε3 χωρίς να υποβληθεί συνολικά η δήλωση εισοδήματος. Αυτή την άποψη την εκφράζουμε ως επαγγελματίες «μετά λόγου γνώσεως» γιατί ακριβώς εμείς γνωρίζουμε τις δυσκολίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, τις διαδικασίες συμπλήρωσης, αλλά και την σημασία των εντύπων αυτών.
Σας υπενθυμίζουμε πως ο επαγγελματικός κλάδος των οικονομολόγων-λογιστών είναι αυτός που κατά κύριο λόγο στήριξε την οικονομία στους μήνες της πανδημίας με τα γραφεία μας και την δουλειά μας να έχουν γίνει τα σημαντικότερα κανάλια διοχέτευσης της βοήθειας που δόθηκε από το κράτος στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Βάλαμε «πλάτη» κατά το κοινώς λεγόμενο εφαρμόζοντας υπό ασφυκτικά χρονικά όρια δεκάδες εγκυκλίους, πολλές εκ των οποίων αποτελούσαν μνημεία ασάφειας. Επομένως αποφάσεις σαν και αυτή, που θέτει «εκβιαστικά χρονικά περιθώρια» εκλαμβάνονται από τον κλάδο μας ως προσβολή στην επαγγελματική του υπόσταση.
Πιστεύουμε ότι απαραίτητη προυπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποτελεί η συνεργασία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών με τους φορείς του επαγγελματικού μας κλάδου, γιατί εμείς εκ του ρόλου μας γνωρίζουμε τα προβλήματα που αναφύονται στην πράξη λειτουργώντας ως ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στις κρατικές υπηρεσίες και τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις. Ωστόσο διαπιστώνουμε με λύπη πως από την πλευρά της διοίκησης δεν υπάρχει, έως τώρα, σχετική διάθεση συνεργασίας.

Επειδή με αποφάσεις όπως η υπόψη ΓΔΟΥ 504/29-05-2021 διαταράσσονται αναίτια οι επαγγελματικές σχέσεις με τους πελάτες μας καθότι εύλογα μερίδα επιχειρήσεων θα στραφεί εναντίον μας θεωρώντας πως από δική μας ολιγωρία δεν έγινε εφικτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη της επιχειρήσεως τους στο υπόψη μέτρο.

Επειδή λόγω των ασφυκτικών και εξωπραγματικών χρονικών ορίων που έχουν τεθεί υπάρχει πιθανότητα να οδηγηθούμε μελλοντικά σε απορρίψεις αιτημάτων, λόγω ελλείψεων και παραλήψεων που θα διαπιστωθούν στα υποβληθέντα φορολογικά έντυπα της χρήσης 2020.

Επειδή τα ασφυκτικά και εξωπραγματικά χρονικά όρια που έχουν τεθεί υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσουν μελλοντικά σε ανακλήσεις αποφάσεων ενίσχυσης, λόγω διαφοροποιήσεων που θα παρουσιαστούν μεταξύ της δηλώσεως Ε3 που θα υποβληθεί έως την 17-06-2021 και της τελικής δηλώσεως εισοδήματος η οποία μπορεί νομίμως να υποβληθεί έως την 27-08-2021.
Επειδή οι δύο παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει ορατός κίνδυνος να αποτελέσουν μια άλλη αιτία αντεγκλήσεων μεταξύ ημών και των πελατών μας, αιτία για την οποία ως επαγγελματίες καμία αντικειμενική ευθύνη δεν φέρουμε.

Επειδή κάθε απόφαση που λαμβάνεται για υλοποίηση μέτρων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής πρέπει να συμβαδίζει με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (κάτι που δεν συμβαίνει με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/29-05-2021, στο ζήτημα της καταληκτικής ημερομηνίας εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων εισοδήματος ).

Επειδή είναι αδύνατον να οριστικοποιήσουμε τη δήλωση Ε3 των επιχειρήσεων και να υποβάλουμε μέχρι 17η Ιουνίου 2021 και συνεπώς να υποβληθεί με πληρότητα η εκδήλωση ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των παγίων δαπανών, αλλά και να μην υπάρχει μελλοντικά κίνδυνος απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων, σας καλούμε να επανεξετάσετε άμεσα την απόφασή σας και να ορίσετε διαδικασίες και χρονικά όρια που να βρίσκονται στον αντίποδα της λογικής του «διαίρειν και βασίλευε», να είναι συμβατά με την λογική, με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και την υπάρχουσα νομοθεσία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                         Η Γενική Γραμματέας
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                       ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 25-05-2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΔ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ

Θεσσαλονίκη 25-05-2021


Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη
Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη
Κοινοποίηση: Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη.

ΘΕΜΑ : Διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών που καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός , λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας και έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση εργαζόμενων και επιχειρήσεων και την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας συγκαταλέγεται και η κάλυψη, από το δημόσιο ,των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Με σχετικές αποφάσεις οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας , προσδιορίζονται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβάλλονται για την αντίστοιχη μισθολογική περίοδο , ενώ οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με ειδικό τύπο αποδοχών, σύμφωνα με αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.
Περαιτέρω έχουν καθορισθεί υπηρεσιακές διαδικασίες συγκέντρωσης και επεξεργασίας όσων ΑΠΔ έχουν υποβληθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω , ώστε να προσδιοριστούν και να καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ωστόσο στην πράξη η εκκαθάριση των σχετικών εισφορών δεν έχει γίνει ακόμη και αυτές εμφανίζεται να οφείλονται από τις επιχειρήσεις-εργοδότες , με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτη η έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ηλεκτρονικά.
Προσερχόμενοι οι ανωτέρω εργοδότες στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προκειμένου να λάβουν το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διαπιστώνουν ότι πρέπει να πληρώσουν ένα χρέος που δεν οφείλουν ώστε να εκδοθεί το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (αυτό υποδεικνύεται και από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών).
Επειδή, όπως αντιλαμβάνεσθε, το παραπάνω γεγονός έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον πυρήνα της φιλοσοφίας των μέτρων στήριξης, αλλά είναι και ακατανόητη η απαίτηση εξόφλησης μη οφειλόμενου χρέους, σας καλούμε, μέχρι να εκκαθαριστούν ηλεκτρονικά όλες αυτές οι υποβληθείσες ΑΠΔ, να εκδώσετε άμεσα οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ώστε να χορηγούν αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς καμία προϋπόθεση στους ενδιαφερόμενους εργοδότες-επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στις σχετικές αποφάσεις.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                    Η Γενική Γραμματέας
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 20/05/2021 ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΦΚΑ

Θεσσαλονίκη, 20-05-2021

Προς :

- Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη
- Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου
- Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Παυλίνα Καρασιώτου
- Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη

Κοινοποίηση:

e-ΕΦΚΑ
Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Ιστότοπου και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Fax.: +30 210 77 83 265
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 115 27, Αθήνα

Θέμα : Ενεργοποίηση υπηρεσίας βοήθειας προς εργοδότες για την αναζήτηση ΚΑΔ, ειδικοτήτων και ΚΠΚ.

Στην σελίδα του ΙΚΑ υπήρχε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εργοδότες, η διεύθυνση: https://www.ika.gr/gr/infopages/yphr/kod.cfm με την οποία γινόταν αναζήτηση ειδικοτήτων και κωδικών πακέτων κάλυψης που αντιστοιχούσαν στον κάθε ΚΑΔ επιχείρησης- εργοδότη. (Στο τέλος του κειμένου παρουσιάζεται παράδειγμα της βοήθειας που παίρναμε από την παραπάνω σελίδα).
Σήμερα αυτή η πληροφόρηση δεν παρέχεται στη νέα σελίδα του e-ΕΦΚΑ , η οποία έχει αντικαταστήσει την προηγούμενη.

Η βοήθεια που παίρναμε ως χρήστες των υπηρεσιών του ασφαλιστικού συστήματος από αυτή την σελίδα ήταν πολύ σημαντική μια και δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος συγκεντρωτικής επισκοπήσεως για έναν ΚΑΔ των ειδικοτήτων , των πακέτων καλύψεως και των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη .

Σήμερα μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση των παραπάνω πληροφοριών μέσα από χειροκίνητη καταχώριση της ΑΠΔ επιλέγοντας με την σειρά, ΚΑΔ, ειδικότητα, ΚΠΚ αλλά μόνο για κάθε ειδικότητα διακεκριμένα . Η εργασία αυτή είναι και χρονοβόρα και πολύπλοκη και δεν δίνει τις πληροφορίες για όλες τις ειδικότητες ανά ΚΑΔ.

Με την σελίδα που καταργήθηκε μπορούσαμε να δούμε όλες τις ειδικότητες και τα αντίστοιχα πακέτα κάλυψης που περιλαμβάνει ο κάθε ΚΑΔ , καθώς και τις ανάλογες εισφορές με μία ματιά άμεσα.

Υπενθυμίζουμε ότι η σελίδα δημιουργήθηκε για να καταργήσει τον έντυπο και πολυσέλιδο «Οδηγό σύνδεσης (ΟΣΥΚ) δραστηριοτήτων και ειδικοτήτων» έκδοσης του 2002 όταν ξεκίνησε το ΟΠΣ ΙΚΑ.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα που περιγράφεται στο θέμα της επιστολής μας , στο νέο site του e-ΕΦΚΑ, στην ενότητα Υπηρεσίες .

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                           Η Γενική Γραμματέας

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                      ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

Η βοήθεια που παίρναμε από την σελίδα του ΙΚΑ είχε την ακόλουθη μορφή :

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

Κ.Α.Δ. ΙΚΑ

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών, μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα, μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών, άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία στο εμπόριο και στην πλοήγηση, αγροτικών μηχανημάτων

5161

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κ.Π.Κ. για

06/2020

122400

Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών μονάδων μεγάλων επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου

101

229100

Χημικοί μηχανικοί

131

229900

Αλλοι μηχανικοί μ.α.κ.

131

231300

Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

101

232100

Ιατροί εν γένει

129

251100

Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ)

101

311400

Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών

101

311500

Τεχνολόγοι μηχανολόγοι

101

313200

Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

101

322230

Τεχνολόγοι Τροφιμολόγοι - υγειονολόγοι, ελεκτές τροφίμων

101

322400

Οπτομέτρες και οπτικοί

101

341510

Περιοδεύοντες εμπορικοί αντιπρόσωποι και πλασιέ

101

343310

Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών

101

343370

Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ)

101

343390

Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ)

101

347010

Σχεδιαστές

101

347060

Διακοσμητές ( Ντεκορατέρ )

101

411300

Χειριστές μηχανών εισαγωγής δεδομένων

101

411400

Χειριστές υπολογιστικών μηχανών

101

411500

Γραμματείς - δακτυλογράφοι

101

412100

Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία

101

413110

Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία)

105

413120

Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου)

101

419000

Λοιποί υπάλληλοι γραφείου

101

421110

Ταμίες

101

421190

Ταμίες πολυδυνάμων ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΣ

105

421410

Εισπράκτορες λογαριασμών και πληρωμών

101

424000

Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων

101

532020

Πωλητές χονδρικού εμπορίου τροφίμων απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την μεταφορά,ζύγιση,ταξινόμηση εμπορευμάτων

105

532030

Πωλητές

101

724010

Συντηρητές κτιρίων (μικροεπισκευές, μικροαντικαταστάσεις κλπ.)

822

727010

Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών με πτυχίο και άδεια

106

727020

Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών χωρίς πτυχίο

102

742021

ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95)

219

742022

ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95)

223

742031

ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95)

218

742032

ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95)

222

743020

Ψυκτικοί, εγκαταστάτες, επισκευαστές και συντηρητές ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων

101

744010

Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού (με άδεια και πτυχίο)

105

744080

Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και επισκευαστές, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

101

751000

Κατασκευαστές και επισκευαστές ρολογιών και οργάνων ακρίβειας

101

751030

Επισκευαστές αθλητικών ειδών και οργάνων

101

753000

Κοσμηματοποιοί και τεχνίτες πολύτιμων μετάλλων

101

785000

Γαζωτές, κεντητές κ.π.α.ε.

101

788020

Υποδηματοποιοί (Συναρμολογητές, χειριστές διατρητικών μηχανών, κόπτες, ραφείς, γαζωτές, σιδηρωτές, γυαλοχαρταριστές, διαλογείς - διαχωριστές, επιδιορθωτές τσαγκάρηδες, εφαρμοστές, καθαριστές, καλτσαριστές, τακουνοθέτες, παντοφλάδες, καλφάδες, μοντελίστες

105

864410

Χειριστές μηχανών επεξεργασίας καφέ,καφεκόπτες,φρύκτες, αλεστές εφόσον η ιπποδύναμή των είναι άνω των 5 ίππων

105

864420

Χειριστές μηχανών επεξεργασίας καφέ,καφεκόπτες,φρύκτες, αλεστές εφόσον η ιπποδύναμή των είναικάτω των 5 ίππων

101

882210

Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ)

101

882400

Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών

106

885200

Χειριστές μηχανοκίνητων μηχανημάτων ανύψωσης

105

911110

Πλανόδιοι εφημεριδοπώλες Θεσσαλονίκης

136

911120

Πλανόδιοι εφημεριδοπώλες Επαρχιών

154

911160

Προσωπικό πρακτορείων διανομής τύπου ασφαλισμένοι στο ΤΣΕΥΠ

133

911170

Προσωπικό πρακτορείων διανομής τύπου Θεσσαλονίκης ασφαλισμένοι στο ΤΣΕΥΠ

125

913210

Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση)

105

913220

Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση)

101

915210

Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ( πλήν νυχτοφυλάκων )

101

915220

Νυχτοφύλακες

105

932030

Ανειδίκευτοι εργάτες

101

933010

Φορτοεκφορτωτές γενικά

105

933374

Προσωπικό ασφ/νο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΜΙΚΤΑ από 01/06/08

241

933376

Προσωπικό ασφ/νο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ από 01/06/08

242

Βασικοί Κωδικοί Πακέτων Ασφαλιστικής Κάλυψης

Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης

Κ.Π.Κ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Είδος Απασχόλησης

Ποσοστό (%)

Ποσοστό (%)

Ποσοστό (%)

Ασφαλισμένου

Εργοδότη

Σύνολο

101

ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

Πλήρης

15,33

24,33

39,66

101

ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

Μερική/ Εκ Περιτροπής

15,75

24,81

40,56

105

ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

Πλήρης

18,78

26,48

45,26

105

ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

Μερική/ Εκ Περιτροπής

19,20

26,96

46,16

 

 

 

 

 

 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

τη ΔΕΥΤΕΡΑ 10/5/2021 και ώρα 16:30-20:30


Εισηγητής:
• Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.
Επιστημονικός συνεργάτης και αρθρογράφος στην φορολογική και λογιστική πύλη - ιστοσελίδα ενημέρωσης www.taxheaven.gr.

 

Θεματολογία:
Βασικές ενότητες:
• Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραμμα Εργασιών Τέλους Χρήσης
• Επισήμανση σημαντικών θεμάτων τέλους χρήσης
• Εφαρμογή βασικών λογιστικών αρχών. Αρχή του Δεδουλευμένου και
Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
• Κρατικές Ενισχύσεις – Χρόνος απόκτησης εισοδήματος κρατικών επιχορηγήσεων
• Αποζημιώσεις και Ενισχύσεις λόγω covid-19. Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός.
• Λογιστική απεικόνιση των περιπτώσεων «Χρηματοδοτικής μίσθωσης» (leasing).
• Αποσβέσεις Ενσώματων και Αύλων Παγίων – Αλλαγές στην Χρήση 2020
• Επισφαλείς Πελάτες – Αλλαγές στην Χρήση 2020
• Αποτίμηση Αποθεμάτων – Φορολογική αναγνώριση απαξιωμένων και κατεστραφέντων Αποθεμάτων
• Λογιστικό Σχέδιο και Έντυπο Ε3
• Συντελεστές «Μικτού Κέρδους» και «Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου»
• Έκπτωση επιχειρηματικών δαπανών. Φορολογική Αναμόρφωση -Επισημάνσεις .
• Συναλλαγές μεταξύ των « Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων» - Φάκελος τεκμηρίωσης - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
• Προσαυξημένη έκπτωση Δαπάνης Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α του ν. 4172/2013)
• Προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης (παρ. 10 άρθρο 24 ν. 4172/2013)
• Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης (άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013)
• Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
• Φορολογικοί Συντελεστές Χρήσης 2020
• Από το «Λογιστικό» στο «Φορολογητέο» Αποτέλεσμα
• Θέματα Διανομής Κερδών, ανάλογα με τον Εταιρικό τύπο
• Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με Ε.Λ.Π.
• Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων (άρθρο 29, ν. 4772/2021 )

*Στο τέλος του σεμιναρίου ο εισηγητής θα είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας

Κόστη Συμμετοχής:
Μέλη οικονομικώς τακτοποιημένα: 15 ευρώ
Μη μέλη: 30 ευρώ
Πληρωμή με κατάθεση στον Λογαριασμό Πειραιώς του ΣΟΛΝΘ
Αρ. Λογ.:5239027542477 IBAN: GR06 0172 2390 0052 3902 7542 477
Δήλωση συμμετοχής: με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή τηλεφωνικώς στο 2310513875.
Το link της σύνδεσης στην πλατφόρμα θα σταλεί με mail στους συμμετέχοντες την ημέρα του σεμιναρίου. Η είσοδος σε αυτήν προϋποθέτει τη δήλωση του ονοματεπώνυμου του συμμετέχοντα.

ΧΟΡΗΓΟΣ

 

Notes190916

Φορολογική-Λογιστική Πύλη Ενημέρωσης

 
Σελίδα 6 από 1137