Σεμινάρια
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Λ.Π.

 

 Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει μία σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την λεπτομερή κατάρτιση των συναδέλφων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τις εκπιπτόμενες δαπάνες.

 

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΠΑ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Σεμινάριο

Φ.Π.Α.

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 4 Απριλίου 2015

Θεματολογία:

Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

Ανάλυση Τροποποιήσεων με το Ν. 4316/2014 – Νέο έντυπο

περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Παροχή υπηρεσιών, τόπος φορολογίας – PRO-RATA -  Διακανονισμός παγίων – Επιστροφές Φ.Π.Α. 

Εισηγήτρια: Ρουσάκη Άννα, τ. Τμηματάρχης στη Διεύθυνση   

                       Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών

 

 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Λ.Π.

 

 Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει μία σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την λεπτομερή κατάρτιση των συναδέλφων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

 

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΠ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Σεμινάριο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Θεματολογία:

Τι ισχύει από 1/1/2015 σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014

  Κατάργηση Κ.Φ.Α.Σ.    Κατάργηση Γ.Λ.Σ.

  Εφαρμογή Ε.Λ.Π.

Εισηγητές:

Καραμάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Ε.Λ.Π.

 

Αργυρός Ηλίας, τ. Γενικός Δ/ντής Υπ. Οικονομικών, τ. Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε. – Υπ.Ε.Ε.

 

 

 
Σελίδα 10 από 15