Σεμινάρια
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΟΛΝΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης, αποφάσισε τη διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων, με συμμετέχοντες, τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου (ή υπαλλήλους αυτών). Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν την περίοδο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2015 και οι τίτλοι τους είναι οι εξής:

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΟΛΝΘ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Τετάρτη 17-6-2015 Σεμινάριο:

 

Εκπιπτόμενες Δαπάνες – Δηλώσεις Νομικών Προσώπων

(μετά και την ΠΟΛ 1113/2015)

 

   Κλειστό τμήμα έως 20 ατόμων

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΦΕ & ΕΚΠΙΠΤ.ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΟΛΝΘ

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει τα εξής σεμινάρια:

1. Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014 (Έντυπα Ε1, Ε2)

   Κλειστά τμήματα έως 20 ατόμων

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΦΕ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Σεμινάριο

Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2014

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 9 Μαΐου 2015

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΟΛΝΘ

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει τα εξής σεμινάρια:

 

 
Σελίδα 9 από 15