Σεμινάρια
Σεμινάριο «Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης»

Σεμινάριο «Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης»

Γενικές πληροφορίες:

►  Κλειστά τμήματα έως 20 ατόμων

► Στους συμμετέχοντες θα δίνονται σημειώσεις ηλεκτρονικά καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου.

 

○   Διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες

●   Ημερομηνία Διεξαγωγής: Παρασκευή 12/02/2016

●   Ώρες Διεξαγωγής: 17.15-21.30

 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΠ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

για τα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

με εξειδικευμένους εισηγητές

στη Θεσσαλονίκη

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Συλλόγου, Δωδεκανήσου 7, 1ος όροφος.

 Ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής για το κάθε σεμινάριο, θα γίνεται  συμπλήρωση των τμημάτων και στη συνέχεια θα ανακοινώνεται η ημερομηνία διεξαγωγής.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Λ.Π.

 Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει μία σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την λεπτομερή κατάρτιση των συναδέλφων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

Οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν, βάσει των αιτήσεων τους, σε ολιγομελή τμήματα και θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα 20 ωρών (4 ημέρες) με εξειδικευμένους εισηγητές.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Συλλόγου, Δωδεκανήσου 7, 1ος όροφος. Ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής για το κάθε σεμινάριο, θα γίνεται  συμπλήρωση των τμημάτων και στη συνέχεια θα ανακοινώνεται η ημερομηνία διεξαγωγής.

Γενικές πληροφορίες:

 
Σελίδα 7 από 15