Χρήσιμα πρότυπα συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνάδελφοι,

Οι ευθύνες που έχουμε αναλάβει στην άσκηση του επαγγέλματος μας έχουν αυξηθεί τρομερά και εγκυμονούν αυξημένους κινδύνους αστικών και ποινικών ευθυνών.

Ο Σύλλογος μας, στην προσπάθεια να καλύψει την ανάγκη για την καλύτερη κατοχύρωση μας, έχει διαμορφώσει διάφορα χρήσιμα πρότυπα, τα οποία μπορείτε να βρείτε στη Βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας μας.

 

Ο Γενικός Γραμματέας            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ