ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 23-03-2023 ΓΙΑ MYDATA

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ορφανίδου 1 2310-513875 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.solnth.gr

Θεσσαλονίκη, 22-03-2023

Προς:
- Υπουργό Οικονομικών κ. Xρήστο Σταικούρα
- Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
- Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Κοινοποίηση:

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκη, Πρόεδρο κ. Μασούτη Ιωάννη

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκη, Πρόεδρο κ. Καπνοπώλη Αναστάσιο

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο κ. Ζορπίδη Μιχαήλ

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Πρόεδρο κ. Κόλλια Κωνσταντίνο

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή MyData – Προβλήματα – Προτάσεις

Αξιότιμοι Κύριοι
Για την εισαγωγή της εφαρμογής MyData επιχειρήθηκε και συνεχίζει να επιχειρείται από την ΑΑΔΕ μια μεθοδολογία και πρακτική που μεγιστοποίησε και εξακολουθεί να μεγιστοποιεί προσδοκίες για τα αποτελέσματα από την παραγωγική χρήση της .
Μετά από περισσότερα από δύο έτη προσπάθειας να τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή mydata είναι κοινή παραδοχή οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που υπάρχουν.
Η προσπάθεια παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής MyData παρουσιάζει σημαντικά κενά και δυσλειτουργίες που ομαδοποιημένες είναι οι εξής:

Α. Μεγάλο πλήθος περιπτώσεων για χαρακτηρισμό.

Στο χαρακτηρισμό των εξόδων τα προβλήματα έχουν να κάνουν με το πλήθος των απαραίτητων κωδικών για να καλυφθεί η περιπτωσιολογία των συναλλαγών που θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε.
Παραδείγματα αποτελούν, οι εκτελωνιστές, τα μεταχειρισμένα αγαθά του άρθρου 45 του κώδικα ΦΠΑ , η απαλλαγή ΦΠΑ των επενδυτικών αγαθών, οι αγορές εισιτηρίων, οι εκκαθαρίσεις, οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, η αυτοτιμολόγηση, η ανάθεση τιμολόγησης και πλήθος άλλων ειδικότερων περιπτώσεων.
Είναι προφανές ότι αυτή η περιπτωσιολογία δεν θα σταματήσει ποτέ, επειδή οι επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό περιβάλλον εξελίσσονται και αλλάζουν συνεχώς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα είδη συναλλαγών και άρα νέες ανάγκες για την εφαρμογή mydata.
Εξαιτίας του πλήθους των περιπτώσεων έχουμε πλέον μια άτυπη επαναφορά κανόνων που θυμίζουν τον παλιό ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) που ο νόμος των ΕΛΠ (Ν 4308/14) απλοποίησε. Πως αλλιώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την ανάγκη να δημιουργούμε διαφορετικούς τύπους τιμολογίων (1.1 Τιμολόγιο Πώλησης, 2.1 Τιμολόγιο Παροχής, 1.5. Τιμολόγιο Πώλησης/Εκκαθάρισης, κ.α.λ.) τη στιγμή που τα ΕΛΠ αναφέρονται μόνο σε τιμολόγιο και όχι σε τύπους τιμολογίων.

Β. Διαβίβαση εξόδων για λογαριασμό του εκδότη.

Επιπλέον η διαβίβαση παραστατικών, στην εφαρμογή mydata , που δεν διαβιβάζει ο εκδότης τους, δημιουργεί πρόσθετη εργασία και δεν εξυπηρετεί ούτε τις επιχειρήσεις ούτε πιστεύουμε και την φορολογική διοίκηση. (παραδείγματα: παραστατικά αγορών και εξόδων από το εξωτερικό, παραστατικά που εκδίδουν δημόσιοι φορείς προς τις επιχειρήσεις και παραστατικά που δεν έχουν διαβιβάσει οι υπόχρεοι εκδότες τους).

Γ. Συμπλήρωση δηλώσεων εισοδήματος μέσα από την εφαρμογή των mydata.

Ο βασικός λόγος που γίνεται ο χαρακτηρισμός των παραστατικών που προαναφέραμε έχει να κάνει με την απαίτηση για προσυμπλήρωση της δήλωσης Ε3 η οποία κατά την άποψη μας δεν έχει κανένα νόημα.
Δεν έχει νόημα αρχικά γιατί στον ίδιο χρόνο που καλούνται να διαβιβάσουν οι επιχειρήσεις τις λογιστικές εγγραφές καλούνται να υποβάλουν και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις ίδιες πληροφορίες. Οπότε ποιος είναι ο σκοπός μιας επιπλέον υποχρέωσης ;
Επιπλέον δεν έχει κανένα απολύτως νόημα η προσυμπλήρωση τόσων κωδικών . Η διοίκηση οφείλει να γνωρίζει τα έσοδα και τις δαπάνες των επιχειρήσεων , ωστόσο η συμπλήρωση των εντύπων της φορολογικής δήλωσης είναι στην ευθύνη του λογιστή , ο οποίος και υπογράφει τις υποβαλλόμενες δηλώσεις .
Επιπρόσθετα το έντυπο Ε3 όπως έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν πρέπει να αλλάξει γιατί οι πληροφορίες που ζητά σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν ούτε λογιστική βάση ούτε λογική βάση.

Δ. Διασταύρωση Συναλλαγών – Εντοπισμός Αποκλίσεων

Ο τρόπος σχεδιασμού της εφαρμογής mydata δημιουργεί πλήθος προβλημάτων στην διαδικασία διασταύρωσης των συναλλαγών. Ο χρόνος που απαιτείται από τα λογιστήρια τόσο για τον χαρακτηρισμό όσο και για τον εντοπισμό των αποκλίσεων δημιουργεί σημαντικό κόστος στην λειτουργία των επιχειρήσεων χωρίς κάποιο όφελος για αυτές. Για παράδειγμα αποκλείσεις 0,01 λεπτό, αποκλίσεις σε μη εκπιπτώμενο ΦΠΑ από τον λήπτη, φόρος διαμονής – έξοδο ή φόρος, το πλήθος γραμμών του εκδότη και του λήπτη που μπορεί να διαφέρει, κ.α.λ.

E. Λιανικές πωλήσεις από συνδεδεμένες ταμειακές μηχανές και Mydata.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές (ΦΗΜ) για την έκδοση των παραστατικών λιανικών τις οποίες και έχουν διασύνδεση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ και μεταβιβάζουν τα δεδομένα τους στο σύστημα esend είναι υποχρεωμένες να τα επαναδιαβιβάζουν στην πλατφόρμα mydata λόγω αδυναμίας επικοινωνίας των δύο συστημάτων (esend & mydata) που ανήκουν στην ευθύνη της ίδιας υπηρεσίας.
Η κατάσταση αυτή είναι ενδεικτική της ελλιπούς σχεδίασης του όλου εγχειρήματος, αλλά και της αντιμετώπισης των επιχειρήσεων από τις οποίες ζητούμε συνεχώς υποχρεώσεις χωρίς κανένα όφελος για αυτές.

ΣΤ. Χρόνος Διαβίβασης Παραστατικών

Σε σχέση με το χρόνο διαβίβασης των παραστατικών εσόδων ο «πραγματικός χρόνος» σε πλήθος περιπτώσεων δημιουργεί προβλήματα.
Ο πραγματικός χρόνος έχει αξία στα Δελτία Αποστολής που αφορούν την διακίνηση των αγαθών και όχι στα αξιακά παραστατικά. Με δεδομένες τις ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ για την επικείμενη εφαρμογή των Δελτίων Αποστολής, θα πρέπει να επιμείνουμε στην ενημέρωση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο αλλά όχι στα αξιακά παραστατικά και στα παραστατικά υπηρεσιών.
Ο πραγματικός χρόνος διαβίβασης θα πρέπει να συμβαδίζει με τον χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ (Ν 4308/14).
Σημειώστε ότι η πλειοψηφία των κρατών προωθούν λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται και η ηλεκτρονική τους διαβίβαση τόσο στον πελάτη όσο και στις φορολογικές αρχές. Για παράδειγμα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής πολύ σύντομα θα γίνει υποχρεωτική για όλους μας η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η εφαρμογή mydata μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και την φορολογική διοίκηση εάν προσαρμοστούν στις ανάγκες τους. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε την εξάλειψη των δύο βασικών πηγών προβλημάτων που είναι ο χαρακτηρισμός των εξόδων και ο πραγματικός χρόνος.

Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής :

α) να περιοριστεί η υποχρέωση της εφαρμογής της εφαρμογής mydata μόνο στα έσοδα που αφορούν τα παραστατικά που εκδίδει η κάθε οντότητα.
β) να υιοθετηθούν απλοποιημένες διαδικασίες λήψης των διαβιβαζόμενων παραστατικών από τους αντισυμβαλλόμενους για να επιτυγχάνεται η αποδοχή και η διασταύρωση των συναλλαγών χωρίς κανένα χαρακτηρισμό τους.
γ) ο χρόνος διαβίβασης να παρατείνεται μέχρι το χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ. Εναλλακτικά θα μπορούσε ο χρόνος διαβίβασης να οριστεί το αργότερο μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την έκδοση των παραστατικών.

Η υιοθέτηση των προτάσεων μας θα έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα :

1) θα επιτύχουμε την συνεχή διασταύρωση των συναλλαγών που έχει να γίνει από το φορολογικό έτος 2021 που καταργήθηκαν οι ΜΥΦ.
2) θα ενημερώνονται οι δηλώσεις ΦΠΑ με τις πληροφορίες των διαβασμένων και διασταυρωμένων παραστατικών με την λειτουργικότητα του συντελεστή ΦΠΑ και των περιπτώσεων απαλλαγών ή ειδικών καθεστώτων.
3) θα λειτουργήσει η εφαρμογή mydata χωρίς να αποτελεί πρόβλημα για τις επιχειρήσεις και τα λογιστήρια τους, συμβάλλοντας στον ουσιαστικό ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και της φορολογικής διοίκησης.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                  Η Γενική Γραμματέας

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                               ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ