ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών

Νομού Θεσσαλονίκης που προέκυψε από τις εκλογές της 21ης Δεκεμβρίου 2022.

 

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου έχει ως εξής:

 

Μητολίδης Σωτήριος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος

Κεχαγιάς Ιωάννης του Σωτηρίου, Αντιπρόεδρος

Αμοιρίδου Μαρία του Ιωάννη, Γεν. Γραμματέας

Φαρμάκη Αλεξάνδρα του Χρήστου, Ταμίας

Πετρίδης Ανδρέας του Γεωργίου, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Κωστόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου, Μέλος

Παπάζογλου Σάββας του Παναγιώτη, Μέλος

                                                                                                   Θεσσαλονίκη, 4/1/2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                                ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ