ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης, σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του καταστατικού του Συλλόγου την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18.00 στα γραφεία του Συλλόγου, Ορφανίδου 1, 8ος όροφος, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του έτους που πέρασε – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

2. Προϋπολογισμός του νέου έτους.

3. Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή εκλογής νέου Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος.

4. Κάθε άλλο θέμα που μπορεί να τεθεί για συζήτηση και θα γίνει αποδεκτό από το 51% τουλάχιστον των παρόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Θεσσαλονίκη, 7-12-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μητολίδης Σωτήριος                      Αμοιρίδου Μαρία