ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Θεσσαλονίκη, 15-09-2022


Προς
-Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
-Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Κοινοποίηση
• Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Κόλλια
• Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Πρόεδρο κ. Ιωάννη Μασούτη
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο κ. Ιωάννη Μασούτη
• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο κ. Αναστάσιο Καπνοπώλη
• Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Ζορπίδη

ΘΕΜΑ: Απόσυρση των διατάξεων επιβολής τέλους χαρτοσήμου στα έντοκα επιχειρηματικά δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις.

Στο πρόσφατο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, με το άρθρο 172 ορίζεται ότι αναδρομικά από 1.1.2021 εξακολουθούν να ισχύουν τα τέλη χαρτοσήμου για τα έντοκα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ παρέχεται προθεσμία έως την 31η Οκτωβρίου 2022, για την εμπρόθεσμη καταβολή τους.

Ωστόσο, με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (2163/2020 και 2323/2020) κρίθηκε η μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου της οικονομικής δραστηριότητας χορήγησης έντοκων δανείων. Συγκεκριμένα, η χορήγηση έντοκου δανείου, ως υπαγόμενη στο καθεστώς ΦΠΑ δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου.

Με τις αποφάσεις αυτές του ΣτΕ ικανοποιήθηκε έγινε ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου και δόθηκε τέλος σε μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση που κατέβαλαν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του δανεισμού τους.

Επιπρόσθετα οι διατάξεις του συντάγματος (άρθρο 78, παρ.2) απαγορεύουν την επιβολή φόρων και οικονομικών βαρών με αναδρομική ισχύ και συνεπώς η ανωτέρω ρύθμιση είναι ήδη προβληματική , ενώ είναι βέβαιο πως η ψήφισή της αφενός θα δημιουργήσει τριβές μεταξύ επιχειρήσεων και φορολογικών αρχών , αφετέρου θα απασχολήσει όλες τις βαθμίδες της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε την σημασία της ασφάλειας δικαίου στο πεδίο των φορολογικών ρυθμίσεων και την υποχρέωση της διοίκησης να νομοθετεί και να ερμηνεύει διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Είναι πρόδηλο πως ένταξη του άρθρου αυτού στο σώμα του φορολογικού δικαίου κλονίζει την εύλογη πεποίθηση των φορολογουμένων (επιχειρήσεων) πως οι απόψεις της Π ολιτείας και της Φορολογικής Αρχής είναι σταθερές και διατηρήσιμες έτσι ώστε το επιχειρηματικό περιβάλλον να μην απειλείται από αυθαιρεσίες που έχουν ως πηγή νόμους και ερμηνευτικές αποφάσεις.

Σημειώστε επίσης, ότι η προσθήκη διατάξεων που αφορούν άλλη φορολογία στον κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας (ν.2859/2000) δεν ακολουθεί τις αρχές της καλής νομοθέτησης.

Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, χρόνια τώρα, ζητάει την πλήρη κατάργηση του κώδικα τελών χαρτοσήμου επειδή αποτελεί αναχρονιστική και γραφειοκρατική νομοθεσία που ισχύει για περισσότερα από ενενήντα (90) χρόνια και μόνο προβλήματα δημιουργεί στις επιχειρήσεις.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Οι νέες διατάξεις αναιρούν και μάλιστα αναδρομικά, την κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου στα επιχειρηματικά δάνεια και επαναφέρουν εμπόδια στην επιχειρηματικότητα της χώρας μας.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω παρατηρήσεων θα παρακαλούσαμε να εξετάσετε ενδελεχώς το ζήτημα και να προχωρήσετε στην απόσυρση των επίμαχων διατάξεων και στην αναγνώριση της ισχύος των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας , ώστε να δοθεί ένα θετικό μήνυμα στην αγορά και να ενισχυθεί τόσο το ελληνικό επιχειρείν , όσο και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας .

Επιπρόσθετα σας ζητούμε να λειτουργήσετε υπερβατικά και να καταργήσετε επιτέλους τον αναχρονιστικό κώδικα τελών χαρτοσήμου που ισχύει από το 1931 και είχε σχεδιαστεί για να εφαρμοσθεί σε ένα εντελώς διαφορετικό , από το σημερινό , οικονομικό περιβάλλον.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Γενική Γραμματέας

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ