Επιστολή σχετικά με ΥΔ εργοδοτών για ανεμβολίαστους εργαζόμενους

Προς:
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Την Γενική Γραμματέα Εργασίας
κα. Άννα Στρατινάκη

ΘΕΜΑ: Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη σχετικά με την «τήρηση υποχρεώσεως υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νοσήσεως από COVID-19.

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού covid-19, τέθηκε σε ισχύ το μέτρο της εβδομαδιαίας υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τις επιχειρήσεις σχετικά με τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων (test) από το απασχολούμενο προσωπικό που είναι ανεμβολίαστο και δεν έχει νοσήσει. Με την υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 Κ.Υ.Α, ορίστηκαν η υποχρέωση, οι εξαιρέσεις, οι προθεσμίες και τα πρόστιμα σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης.

Ο Σύλλογός μας δεν αντιτίθεται σε μέτρα που οφείλει να λαμβάνει το κράτος σχετικά με τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας, ούτε αντιτίθεται στη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων (πλατφορμών) προς το σκοπό αυτό. Είμαστε όμως αντίθετοι στην καθιέρωση άσκοπων δηλωτικών υποχρεώσεων υπό την απειλή εξοντωτικών προστίμων, σε βαθμό μάλιστα που δημιουργείται η εντύπωση από την πλευρά λογιστών κι επιχειρήσεων ότι το πρόστιμο καθορίζει κατά κύριο λόγο την υποχρέωση, χωρίς να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.

Επί του θέματος, η πληροφόρηση που λαμβάνουμε από τα μέλη μας τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με αυτή την υποχρέωση σε μεγάλο βαθμό, είναι ότι η πληθώρα των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό είναι μικρές και στη συντριπτική τους πλειοψηφία τηρείται η προϋπόθεση της διενέργειας ενός ή δύο διαγνωστικών ελέγχων εβδομαδιαίως, προκειμένου να προσέρχονται στην εργασία τους οι ανεμβολίαστοι ή οι νοσήσαντες εργαζόμενοι. Ένα εύλογο ερώτημα λοιπόν είναι γιατί οι επιχειρήσεις αυτές (ή οι συνάδελφοι λογιστές τους) να έχουν το άγχος του προστίμου για την εβδομαδιαία υποβολή μιας δήλωσης που ουσιαστικά επιβεβαιώνει μια σημαντική πληροφορία την οποία το σύστημα ήδη διαθέτει. Ο αριθμός των διενεργηθέντων διαγνωστικών ελέγχων των ανεμβολίαστων εργαζομένων εμφανίζεται στο σύστημα ακριβώς όπως και τα στοιχεία και οι ημερομηνίες εμβολιασμού ή νόσησης τους. Συνεπώς ποιος ο λόγος της υποχρέωσης δήλωσης των εργαζόμενων που διενεργούν τον απαραίτητο αριθμό διαγνωστικών ελέγχων; Τι επιτυγχάνεται με αυτό;

Αναφορά έχει γίνει κατά καιρούς και σε άλλες δηλωτικές υποχρεώσεις, όπως οι ετήσιοι πίνακες προσωπικού ή το έντυπο Ε11 για τις άδειες του προσωπικού κ.λ.π. Δεν ζητούμε παράταση υποβολής αλλά εξορθολογισμό στις διαδικασίες. Το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και μέλημα των ιθυνόντων θα πρέπει να είναι η ορθή χρήση του, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης. Καλούμε λοιπόν το υπουργείο προς αυτήν την κατεύθυνση και ειδικότερα ως προς την υποχρέωση της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων για τους ανεμβολίαστους ή νοσήσαντες εργαζόμενους:

α)Να αφήσει το σύστημα ανοιχτό για υποβολή δηλώσεων για όλες τις εβδομάδες από τη στιγμή που καθιερώθηκε το μέτρο και να θεωρηθούν εμπρόθεσμες όλες οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν. Επιπρόσθετα να ακυρώσει όσα πρόστιμα ύψους 2.000,00 ευρώ, ενδεχομένως έχουν επιβληθεί.

β) Να περιορίσει την υποχρέωση συμπλήρωσης της ως άνω υπεύθυνης δηλώσεως του εργοδότη μόνο για τις περιπτώσεις που υπάρχουν λόγοι εξαίρεσης ενός εργαζόμενου από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (test) και η πληροφορία αυτή δεν είναι ήδη διαθέσιμη στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» .

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                            Η Γενική Γραμματέας

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                        ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ