ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 25-05-2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΔ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ

Θεσσαλονίκη 25-05-2021


Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη
Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη
Κοινοποίηση: Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη.

ΘΕΜΑ : Διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών που καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός , λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας και έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση εργαζόμενων και επιχειρήσεων και την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας συγκαταλέγεται και η κάλυψη, από το δημόσιο ,των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Με σχετικές αποφάσεις οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας , προσδιορίζονται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβάλλονται για την αντίστοιχη μισθολογική περίοδο , ενώ οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με ειδικό τύπο αποδοχών, σύμφωνα με αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.
Περαιτέρω έχουν καθορισθεί υπηρεσιακές διαδικασίες συγκέντρωσης και επεξεργασίας όσων ΑΠΔ έχουν υποβληθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω , ώστε να προσδιοριστούν και να καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ωστόσο στην πράξη η εκκαθάριση των σχετικών εισφορών δεν έχει γίνει ακόμη και αυτές εμφανίζεται να οφείλονται από τις επιχειρήσεις-εργοδότες , με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτη η έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ηλεκτρονικά.
Προσερχόμενοι οι ανωτέρω εργοδότες στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προκειμένου να λάβουν το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διαπιστώνουν ότι πρέπει να πληρώσουν ένα χρέος που δεν οφείλουν ώστε να εκδοθεί το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (αυτό υποδεικνύεται και από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών).
Επειδή, όπως αντιλαμβάνεσθε, το παραπάνω γεγονός έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον πυρήνα της φιλοσοφίας των μέτρων στήριξης, αλλά είναι και ακατανόητη η απαίτηση εξόφλησης μη οφειλόμενου χρέους, σας καλούμε, μέχρι να εκκαθαριστούν ηλεκτρονικά όλες αυτές οι υποβληθείσες ΑΠΔ, να εκδώσετε άμεσα οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ώστε να χορηγούν αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς καμία προϋπόθεση στους ενδιαφερόμενους εργοδότες-επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στις σχετικές αποφάσεις.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                    Η Γενική Γραμματέας
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ