Καλώς ήρθατε στον Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των συναδέλφων με στόχο την κατοχύρωση, προαγωγή και προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους, η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης, ο καθορισμός κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, η ανύψωση του κύρους των οικονομολόγων – λογιστών - φοροτεχνικών καθώς και η επιμόρφωσή τους.

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το επάγγελμα μας και θα ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες και ενέργειες του Συλλόγου.

Επικοινωνία
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 24/03/2021 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκη 24-03-2021


Προς: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Κοινοποίηση: Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Άννα Στρατινάκη
Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Αγραπιδά

ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.


Hδη διανύουμε ένα δεύτερο δύσκολο έτος, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19, μιας πανδημίας που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας μας γιατί δυσχεραίνει την επιβίωση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Το κράτος έχει λάβει μια σειρά από μέτρα προστασίας ώστε να στηρίξει αποτελεσματικά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας αυτής.
Τα λογιστικά γραφεία (μεταξύ των οποίων είναι και τα γραφεία των μελών μας) αποτελούν το κυριότερο κανάλι διάχυσης των παραπάνω μέτρων τόσο στην οικονομία, όσο και στην κοινωνία.
Πολλές φορές για την υλοποίηση των μέτρων που λαμβάνονται ορίζονται εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες, οι οποίες γίνονται μικρότερες λόγω του ότι συμπίπτουν και με ημέρες μη εργάσιμες. Την κατάσταση αυτή την επιδεινώνουν τα μέτρα περιορισμού στην κίνηση των πολιτών, περιορισμού στον τρόπο εργασίας (τηλεργασία), αλλά και τα προβλήματα που ανακύπτουν για λόγους υγείας τόσο των συναδέλφων λογιστών, όσο και των υπαλλήλων τους, καθώς και των συγγενικών τους προσώπων.
Ωστόσο μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο εξαιρετικά στενό και σφιχτό και με τις υπόλοιπες προθεσμίες «να τρέχουν κανονικά σαν να μη συμβαίνει τίποτε» είναι επόμενο να γίνονται σφάλματα και παραλείψεις. Την κατάσταση επιβαρύνει και ο αργός ρυθμός εκδόσεως των σχετικών αποφάσεων, καθώς και το δυσνόητο κάποιων από αυτές.

Ο ΣΟΛΝΘ πιστεύει ότι τέτοια προβλήματα δεν θα πρέπει να γίνονται τιμωρός των συναδέλφων, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ως επαγγελματικός φορέας οικονομολόγων και λογιστών θεωρούμε πως οι παραπάνω λόγοι δεν μπορούν να αποτελούν τροχοπέδη αποκλείοντας δικαιούχους από την προστασία και τα οφέλη των μέτρων που λαμβάνονται. Επίσης θεωρούμε αδιανόητο τέτοιες αιτίες να γίνουν αφορμές διατάραξης των σχέσεων που έχουμε με τους πελάτες μας.

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε να παραμένουν ανοιχτές όλες οι εφαρμογές του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που σχετίζονται με την λήψη μέτρων προστασίας ώστε να προστατευθούν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι συνάδελφοι οικονομολόγοι και λογιστές από εντελώς τυπικά σφάλματα και παραλείψεις και να μην αποκλεισθεί κανείς δικαιούχος από τα οφέλη που προδιαγράφουν τα μέτρα που λαμβάνονται.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                             Η Γενική Γραμματέας
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                            ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ