ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 28/01/2021

 

ΠΡΟΣ:


1) Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

2) Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή

ΘΕΜΑ: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας «Υποβολή αίτησης αναστολής Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα με άδειες εκδοθείσες μέχρι και τις 30.6.2020»

Kύριε Υπουργέ
Κύριε Διοικητά

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α 201), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 6, 30, 33, 36, 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) εισάγοντας προαιρετικό καθεστώς αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα του άρθρου 6 του νόμου αυτού.

Με την εγκύκλιο Ε.2006/24.01.2020 δόθηκαν «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα» και με την Α.1012/24.01.2020 απόφαση ορίσθηκε η «Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ».

Η διαδικασία μεταξύ άλλων, ορίζει την υποβολή αίτησης εντός 6 μηνών από την απόφαση, προθεσμία που παρατάθηκε έως τις 31.12.2020.
Ορίζει επίσης την υποβολή έκτακτης δήλωσης για την απόδοση του ΦΠΑ εισροών, που αναλογεί στα αδιάθετα ακίνητα που μπαίνουν στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ.

Με δεδομένο ότι η πανδημία του κορωνοϊού δεν επέτρεψε στις οικοδομικές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν επαρκώς και να εξετάσουν τα οφέλη της αναστολής, ενώ παράλληλα η αξία του ΦΠΑ που θα πρέπει να επιστραφεί με την διαδικασία της έκτακτης δήλωσης λειτούργησε και λειτουργεί αποτρεπτικά μια και η πανδημία δημιούργησε και συντηρεί ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας των επιχειρήσεων αιτούμαστε την δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης που προβλέπεται στην απόφαση Α.1012/24.01.2020 μέχρι την 31/12/2021 τουλάχιστον.

Άλλωστε η περίοδος αναστολής με βάση το νόμο επεκτείνεται έως την 31.12.2022 οπότε οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση των ανωτέρω διατάξεων έχουν το χρονικό περιθώριο πραγματοποιήσουν πωλήσεις αδιάθετων ακινήτων τους υπό το καθεστώς αναστολής ΦΠΑ.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                              Η Γενική Γραμματέας

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                          ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ