ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Θεσσαλονίκη, 30-03-2020

 


1. Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα
2. Υπουργό Εργασίας και Κοινονικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση
3. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Αδωνη Γεωργιάδη


ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.


Κύριοι Υπουργοί,
Ο ΣΟΛΝΘ εκφράζοντας αιτήματα τόσο των μελών του, όσο και της αγοράς
(επιχειρήσεων και εργαζομένων) και με στόχο ομαλοποίηση της υπάρχουσας
καταστάσεως, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο όγκο των εργασιών που καλούνται να
φέρουν σε πέρας τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και τα λογιστικά γραφεία, σε
συνδυασμό με τον ρυθμό έκδοσης των εφαρμοστικών αποφάσεων, θεωρεί απόλυτα
αιτιολογήμενο, εύλογο, δίκαιο και επιβεβλημένο να προβείτε άμεσα στις
παρακάτω ενέργειες :
1) Να δώσετε άμεση παράταση στην ασφυκτική προθεσμία της 31-03-2020
προκειμένου να δηλωθεί η αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων που
ανέστειλαν αυτή κατόπιν κρατικής εντολής.
2) Να δημιουργήσετε ένα γραφείο για υποβολή ερωτημάτων και λήψη
απαντήσεων (help desk) με στόχο να δίνονται κατευθύνσεις για την επίλυση
των όποιων αποριών και την διαχείριση των όποιων κενών προκύπτουν από τις
εφαρμοστικές αποφάσεις που εκδίδονται.
3) Να προχωρήσετε στην διοικητική κωδικοποίηση των νόμων (ΠΝΠ) και των
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και θα εκδοθούν, σε ένα ενιαίο κείμενο , προς
χρήση τόσο των υπηρεσιών του κράτους, όσο και των ωφελουμένων από τα
λαμβανόμενα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και πολιτών .
Η εκ μέρους υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων είναι βέβαιο πως θα δώσει την
δυνατότητα να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν και σε όσα
μελλοντικά ανακοινωθούν του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού επιχειρήσεων,
εργαζομένων και πολιτών, το οποίο αποτελεί και τον στόχο των υπουργείων που
προϊστασθε.

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                     Η Γενική Γραμματέας
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                  ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ