Στο νέο ασφαλιστικό

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το νέο νομοσχέδιο εισάγει έξι ασφαλιστικές κλάσεις που διαμορφώνονται ως εξής:

  • 1η: 155 ευρώ
  • 2η: 186 ευρώ
  • 3η: 236 ευρώ
  • 4η:297 ευρώ
  • 5η: 369 ευρώ
  • 6η: 500 ευρώ

Οι εισφορές υγείας διαμορφώνονται σε 55 ευρώ για την πρώτη κλάση και σε 66 ευρώ για τις υπόλοιπες.

 

  Για τους μισθωτούς που έχουν παράλληλα και μη μισθωτή απασχόληση καταργείται η υποχρέωση καταβολής εισφορών για κάθε δραστηριότητα. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, αυτή η κατηγορία εργαζόμενων θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον 241 ευρώ (την εισφορά της δεύτερης κλάσης συν την εισφορά υγείας) από το σύνολο των δραστηριοτήτων του.

Επίσης, από την 1η Ιουλίου μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών κατά 0,90 μονάδα και ως εξής:

  • Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 ποσοστιαίες μονάδες και κατανέμεται 2,69 ποσοστιαίες μονάδες στον εργοδότη και 1,56 μονάδες στον εργαζόμενο.
  • Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών.