Στις 15 Δεκεμβρίου οι εκλογές στο ΟΕΕ

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των δύο οργάνων του, της Συνέλευσης των 200 Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και των επταμελών Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων. Οι εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019, από 8:00 έως 18:00.

Δικαίωμα ψήφου για τις εκλογές των μελών της ΣΤΑ και των ΤΔ έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2018 καθώς και όσοι εγγραφούν στο Ο.Ε.Ε., μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 (για πληροφορίες εγγραφής πατήστε εδώ).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις εκλογές των μελών της ΣΤΑ (για την αίτηση πατήστε εδώ) και των Τ.Δ. (για την αίτηση πατήστε εδώ) έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2018 καθώς και όσοι εγγραφούν στο Ο.Ε.Ε. μέχρι τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019.

Για τη δήλωση κατάρτισης συνδυασμού ΣτΑ πατήστε εδώ και για ΤΔ πατήστε εδώ.

Για την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής σε συνδυασμό ΣτΑ πατήστε εδώ. Για την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής σε συνδυασμό ΤΔ πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκλογές πατήστε εδώ.