Το δημογραφικό απειλεί για την Ελλάδα .Μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός

Το δημογραφικό αδιέξοδο δεν πλήττει μόνο τον πληθυσμό της αλλά υπονομεύει και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, συνεχίστηκε και το 2018 η μείωση του πληθυσμού καθώς καταγράφηκαν 33.857 περισσότεροι θάνατοι από τον αριθμό των γεννήσεων.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΛΣΤΑΤ από τα Ληξιαρχεία και τις δημοτικές Αρχές, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2018 ανήλθαν σε 86.440 (44.525 αγόρια και 41.915 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση 2,4% σε σχέση με το 2017, που ήταν 88.553 (45.686 αγόρια και 42.867 κορίτσια).

Οι θάνατοι κατά το 2018 ανήλθαν σε 120.297 (61.387 άνδρες και 58.910 γυναίκες) καταγράφοντας μείωση 3,4% σε σχέση με το 2017, που ήταν 124.501 (63.168 άντρες και 61.333 γυναίκες).

Οι γάμοι ανήλθαν σε 47.428 (24.418 θρησκευτικοί και 23.010 πολιτικοί), παρουσιάζοντας μείωση 5,4% σε σχέση με το 2017, κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 50.138 γάμοι (24.975 θρησκευτικοί και 25.163 πολιτικοί).

Τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν σε 6.369, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4% έναντι του 2017, που ήταν 4.921. Στα σύμφωνα συμβίωσης πέρυσι συμπεριλαμβάνονται 231 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 55 μεταξύ γυναικών.

Αν αναλογιστούμε ότι όσον αφορά τις γεννήσεις, από τις 86.440 οι 12.319

γεννήσεις αφορούσαν αλλοδαπές μητέρες τότε το ισοζύγιο με τους θανάτους

αν και δεν αναγράφονται αυτοί των αλλοδαπών, δημιουργεί ένα ακόμη

χειρότερο ισοζύγιο για το μέλλον του Ελληνισμού στον ελλαδικό χώρο.

Τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των θανάτων που είναι μεγαλύτερος από αυτόν των γεννήσεων επιτείνουν την ανησυχία για το μέλλον του Εθνους, με δεδομένο μάλιστα το γεγονός ότι οι γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία, βλέπουν τον πληθυσμό τους κυριολεκτικά να καλπάζει.

Καθώς η χώρα βγαίνει από τη 10ετή κρίση και οι προσδοκίες ότι η Οικονομία βρίσκεται στην αρχή ενός ανοδικού κύκλου έχουν αυξηθεί, κοινός τόπος είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε δημογραφικό αδιέξοδο που δεν πλήττει μόνο τον πληθυσμό της αλλά υπονομεύει και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.