ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΣΟΛΝΘ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης, διοργανώνει τη Δευτέρα 4-2-2019,

Σεμινάριο με θέμα: «Όλες οι αλλαγές που επιφέρει ο Ν. 4548/2018, με εφαρμογή από την 1/1/2019», 

 

  • Οι αλλαγές του Νόμου 2190 περί Α.Ε.

(Νόμος 4548/2018)

  • Οι σημαντικότερες αλλαγές στο Νόμο περί Ε.Π.Ε.

(Νόμος 4541/2018)

 

   Κλειστό τμήμα έως 20 ατόμων

Τόπος υλοποίησης: Αίθουσες ΣΟΛΝΘ, Ορφανίδου 1, 8ος ορ.

Εισηγητής: Ερκέκογλου Ελευθέριος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 4-2-2019

Ώρες διεξαγωγής: 17.30-21.30

 

Κόστος συμμετοχής:   Μέλη ΣΟΛΝΘ: 20 ευρώ

                      Μη μέλη ΣΟΛΝΘ: 40 ευρώ

 

 Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη γραμματεία του Συλλόγου (τ. 2310513875). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.