Διοικητό Συμβούλιο

Τα μέλη που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου είναι τα εξής:

 

Μητολίδης Σωτήριος, Πρόεδρος

Kεχαγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

Αμοιρίδου Μαρία, Γενική Γραμματέας

Φαρμάκη Αλεξάνδρα, Ταμίας

Θεοδωράκης Κωνσταντίνος, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Κωστόπουλος Δημήτριος, Μέλος

Κακαλές Αντώνιος, Μέλος