ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού

 

Θεσσαλονίκης

 

Διοργανώνει

 

Επίκαιρο Σεμινάριο

 

για όλες τις αλλαγές στο

 

Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό

 

Σύστημα

 

σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016

 

στη Θεσσαλονίκη

 

το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

 

Θεματολογία:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) / ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ  ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ / ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ / ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Εισηγητήςκ. Λιάζος Παλαιολόγος,

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Εργασιακών & Φορολογικών

 

 


 

 

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Holiday Inn,  Μοναστηρίου 8

Ώρες προσέλευσης:  09.30-10.00

Ώρες διεξαγωγής:      10.00-15.00

Κόστος συμμετοχής:    Οικονομικώς

τακτοποιημένα μέλη του

Συλλόγου:                             20 ευρώ

Μη μέλη του Συλλόγου:       40 ευρώ

(Ειδική τιμή για ανέργους με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας)

 

► Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα γραφεία του Συλλόγου:

Τ 2310-513875E-MAIL  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.solnth.gr

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το νέο τοπίο στην ασφάλιση των μισθωτών και των ελ. επαγγελματιών από 1.1.2017. Η παράλληλη ασφάλιση, τα όρια, και οι εισφορές, του νέου ενιαίου ταμείου (ΕΦΚΑ).

Θεματολογία

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

 • Σύσταση
 • Σκοπός

Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον ΕΦΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 55 Ν.4387/2016

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφαλιστέοι στον ΕΦΚΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Έναρξη
Προϋποθέσεις

Καλυπτόμενοι κλάδοι

Διάρκεια
Εισφορές προαιρετικής

Για ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα

 • Μισθωτούς
 • Αυτοπασχολούμενους

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • Ασφαλισμένοι για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.
 • Ασφαλισμένοι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται
 • Ασφαλισμένοι που λόγω ιδιότητας προέκυπτε υποχρεωτική υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς για την ίδια απασχόληση.
 • Παλαιοί ασφαλισμένοι, με υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους φορείς για την ίδια απασχόληση, που κατέβαλαν εισφορές σε δύο ή περισσότερους φορείς.
 • Νέοι ασφαλισμένοι.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ι. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών

Άρθρο 38 του ν. 4387/2016

 • Ποσοστό εισφορών κλάδου σύνταξης – Βάση υπολογισμού εισφορών
 • Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
 • Κατηγορίες ασφαλισμένων που αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί
 • Μεταβατικές ρυθμίσεις – Αναπροσαρμογή ποσοστών από 1.1.2017 έως 1.1.2020.
 • Εξαιρέσεις
 • Βάση υπολογισμού εισφορών για τους ασφαλισμένους του πρώην ΝΑΤ
 • Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)
 • Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 • Υποχρεωτική καταβολή εισφορών με μισθό

Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών – Άρθρα 39 και 98 του ν. 4687/2016.

 • Ποσοστό εισφορών κλάδου σύνταξης
 • Βάση υπολογισμού εισφορών
 • Κατώτατο όριο μηνιαίας εισφοράς
 • Ανώτατο όριο μηνιαίας εισφοράς
 • Καταβολή μειωμένων εισφορών μετά τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης
 • Κατηγορίες απασχολούμενων που αντιμετωπίζονται ως Αυτοαπασχολούμενοι και Ελεύθεροι Επαγγελματίες
 • Υπόχρεοι εισφοράς ως αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι)
 • Αναπροσαρμογή ποσοστών από 1.1.2017 έως 1.1.2020


Ειδικές ρυθμίσεις για τους προερχόμενους από το ΕΤΑΑ – παρ. 10 και 11 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ – Άρθρο 98 του ν. 4387/2016

α. Προσαρμογή φορολογητέου εισοδήματος από 1.1.2017 – 31.12.2020 για τους άνω της 5ετίας ασφαλισμένους, ελεύθερους επαγγελματίες που προέρχονται από το ΕΤΑΑ

β. Σταδιακή αύξηση εισφορών για τους νέους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ κατά τα πρώτα 5 έτη ασφαλίσεως.


ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μεταβατική αύξηση του ποσού της μηνιαίας εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.)

Πεδίο εφαρμογής

Α. Μισθωτοί

 • Βάση υπολογισμού της εισφοράς
 • Ειδικές εισφορές

Β. Αυταπασχολούμενοι – Ελεύθεροι Επαγγελματίες

 • Βάση υπολογισμού


ΙΙ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ – ΑΡΘΡΟ 41 Ν. 438782016

1. Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών (7,10%)
2. Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (6,95%)

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ανάληψη δραστηριότητας σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης

Υποχρέωση δήλωσης

Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του  συνταξιούχου

 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕΠΕ Ή/ΚΑΙ ΙΚΑ ΚΑΤΑ ΔΕΣΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕΠΕ

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ (τι είναι, πως εφαρμόζεται, ασφάλιση)

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ κλπ)

ΜΙΣΘΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΣΕ )

 

Τις σημειώσεις του σεμιναρίου για όλες τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό Σύστημα, που παρακολουθήσατε το Σάββατο 26/11/2016, θα βρείτε στο site μας solnth.gr στην ενότητα Βιβλιοθήκη. 

http://solnth.gr/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=106&Itemid=59

http://solnth.gr/images/docs/allages-asfalistiko-26-11-2016.pdf