ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Λ.Π.

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης συνεχίζει τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, με σκοπό την λεπτομερή κατάρτιση των συναδέλφων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

Οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν, βάσει των αιτήσεων τους, σε ολιγομελή τμήματα και θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα 15 ωρών με εξειδικευμένους εισηγητές.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Συλλόγου, Δωδεκανήσου 7, 1ος όροφος, οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη συμπλήρωση των τμημάτων.

Το κόστος συμμετοχής για τα μέλη του ΣΟΛΝΘ θα είναι 70 ευρώ και για τα μη μέλη 100 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στη

γραμματεία του Συλλόγου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

          Στη συνέχεια σας παραθέτουμε τη θεματολογία καθώς και το έντυπο της αίτησης συμμετοχής.

 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ε.Λ.Π.  Ν. 4308/2014

1.     Πεδίο Εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

2.     Λογιστικά αρχεία και Παραστατικά Πωλήσεων

3.     Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

4.     Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων

5.     Νέο σχέδιο λογαριασμών (Λογιστικό Σχέδιο)

6.     Προσάρτημα (Σημειώσεις) και Απαλλαγές

7.     Κανόνες επιμέτρησης και ορισμοί

8.     Πρώτη εφαρμογή

 

●  Σε κάθε ενότητα θα αναλύεται τα άρθρα, θα επισημαίνονται οι διαφορές με το προηγούμενο πλαίσιο και τέλος θα υπάρχουν ασκήσεις και παραδείγματα από πραγματικά δημοσιοποιηθέντα στοιχεία. 

 

○ Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου.