ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΟΛΝΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης, αποφάσισε τη διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων, με συμμετέχοντες, τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου ή υπαλλήλους αυτών. Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2016 και οι τίτλοι τους είναι οι εξής:

 

1. Επικοινωνία – Αντιμετώπιση εργασιακού άγχους

●   Θεματολογία: Τεχνικές Επικοινωνίας, Διαχείριση συγκρούσεων, Άγχος στον εργασιακό χώρο και αντιμετώπιση του κ.ά.

●    Εισηγήτρια: Δήμου Σοφία

○   Κλειστά τμήματα 15-20 ατόμων

►  Τόπος υλοποίησης: Αίθουσες ΣΟΛΝΘ, Δωδεκανήσου 7, 1ος ορ.

►  Ώρες διεξαγωγής: 18.00-21.30

 

2. Ο κύκλος του Ιπποκράτη – Ανάπτυξη υγειών πελατειακών σχέσεων

●   Θεματολογία: Το σύστημα του Ιπποκράτη, Προσωπικότητες ανθρώπων – μυστικά επικοινωνίας και προσέγγισης, Ανάπτυξη και διατήρηση υγειούς πελατολογίου, Τεχνικές είσπραξης ανεξόφλητων υποχρεώσεων κ.ά.  

●   Εισηγητές: Γαλάνης Λεωνίδας, Αριστοτελίδης Σπήλιος

○   Κλειστά τμήματα 15-20 ατόμων 

►  Τόπος υλοποίησης: Αίθουσες ΣΟΛΝΘ, Δωδεκανήσου 7, 1ος ορ.

►  Ώρες διεξαγωγής: 18.00-21.30

 

■ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν από τα ως άνω θέματα και να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη γραμματεία του Συλλόγου, τ. 2310513875, email solnth@gmail.com. Στα γραφεία μας μπορείτε επίσης να απευθύνεστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία, τους εισηγητές και την όλη διεξαγωγή των σεμιναρίων.  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.