ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Συλλόγου, Δωδεκανήσου 7, 1ος όροφος.

 Ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής για το κάθε σεμινάριο, θα γίνεται  συμπλήρωση των τμημάτων και στη συνέχεια θα ανακοινώνεται η ημερομηνία διεξαγωγής.

Γενικές πληροφορίες:

 Κλειστά τμήματα έως 20 ατόμων

► Στους συμμετέχοντες θα δίνονται σημειώσεις καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους και

να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου για περισσότερες πληροφορίες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σεμινάρια:

1. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

○   Διάρκεια: 20 ώρες (4 ημέρες x 5 ώρες)                  

●   Ώρες Διεξαγωγής: 17.30-21.50                                     

○   Κόστος συμμετοχής: Μέλη ΣΟΛΝΘ: 90 ευρώ            

                            Μη μέλη ΣΟΛΝΘ: 120 ευρώ

2. Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

○   Διάρκεια: 5 ώρες (1 ημέρα)

●   Ώρες Διεξαγωγής: 17.30-21.50

○   Κόστος συμμετοχής: Μέλη ΣΟΛΝΘ: 30 ευρώ

                            Μη μέλη ΣΟΛΝΘ: 50 ευρώ

3. Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

○   Διάρκεια: 5 ώρες (1 ημέρα)

●   Ώρες Διεξαγωγής: 17.30-21.30

○   Κόστος συμμετοχής: Μέλη ΣΟΛΝΘ: 30 ευρώ

                             Μη μέλη ΣΟΛΝΘ: 50 ευρώ

4. Εκπιπτόμενες Δαπάνες – Κλείσιμο Χρήσης

○   Διάρκεια: 5 ώρες (1 ημέρα)                                  

●   Ώρες Διεξαγωγής: 17.30-21.50                                    

○   Κόστος συμμετοχής: Μέλη ΣΟΛΝΘ: 30 ευρώ              

                             Μη μέλη ΣΟΛΝΘ: 50 ευρώ