ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Λ.Π.

 Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει μία σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την λεπτομερή κατάρτιση των συναδέλφων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

Οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν, βάσει των αιτήσεων τους, σε ολιγομελή τμήματα και θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα 20 ωρών (4 ημέρες) με εξειδικευμένους εισηγητές.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Συλλόγου, Δωδεκανήσου 7, 1ος όροφος, οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη συμπλήρωση των τμημάτων.

Το κόστος συμμετοχής για τα μέλη του ΣΟΛΝΘ θα είναι 90 ευρώ και για τα μη μέλη 120 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στη

γραμματεία του Συλλόγου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

          Στη συνέχεια σας παραθέτουμε τη θεματολογία των προγραμμάτων καθώς και το έντυπο της αίτησης συμμετοχής.

 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ε.Λ.Π.  Ν. 4308/2014

  1. 1.Πεδίο Εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους
  2. 2.Λογιστικά αρχεία
  3. 3.Παραστατικά Πωλήσεων
  4. 4.Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  5. 5.Κανόνες επιμέτρησης
  6. 6.Προσάρτημα (Σημειώσεις) και Απαλλαγές
  7. 7.Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
  8. 8.Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις

 

●  Σε κάθε ενότητα, Κεφάλαιο του Νόμου, θα παρουσιάζεται και θα αναλύεται η θεωρία των άρθρων, θα επισημαίνονται οι διαφορές με το προηγούμενο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι την 31/12/2014 και τέλος θα υπάρχουν ασκήσεις και παραδείγματα από πραγματικά δημοσιοποιηθέντα στοιχεία. 

 

○ Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου.