Φ.Π.Α. με καταβολή του φόρου σε δόσεις

Ανακοίνωση Taxisnet σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταβολή του φόρου σε δόσεις

TAXISnet                     

11/07/2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. με το πλεονέκτημα της καταβολής του φόρου σε δόσεις, θα είναι τεχνικά έτοιμη στις 14/07/2011. Η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σχετικής απόφασης.