Καλώς ήρθατε στον Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των συναδέλφων με στόχο την κατοχύρωση, προαγωγή και προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους, η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης, ο καθορισμός κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, η ανύψωση του κύρους των οικονομολόγων – λογιστών - φοροτεχνικών καθώς και η επιμόρφωσή τους.

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το επάγγελμα μας και θα ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες και ενέργειες του Συλλόγου.

Επικοινωνία
Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης
ΠΟΛ.1148/12.7.2011
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2011 03:53

ΠΟΛ.1148/12.7.2011
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84
Πληροφορίες : Δ. Παπαγιάννης   
Τηλέφωνο : 210 3375315-7
FAX : 210 3375001

ΠΟΛ 1148

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011.


Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

 
Φόροι, Τέλη, Δικαιώματα
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2011 10:33

Φόροι, Τέλη, Δικαιώματα


Ποιοι φόροι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και ποιοι δεν εκπίπτουν
Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του φορολογικού νόμου, από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εκπίπτουν οι κάθε είδους φόροι, τέλη και δικαιώματα που βαρύνουν την επιχείρηση. Eκπίπτουν οι φόροι που βαρύνουν την επιχείρηση ως αυτοτελή οικονομική μονάδα, όχι όμως και οι φόροι που βαρύνουν προσωπικά τον επιχειρηματία ή τους συνεταίρους. Στη δεύτερη περίπτωση, οι φόροι συνιστούν ελεύθερη διάθεση εισοδήματος και όχι παραγωγική δαπάνη, και συνεπώς δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση.

Xρόνος έκπτωσης των φόρων

 
Αλλαγές στη φορολογία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Συνεταιρισμών βάσει του N. 3943/2011
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2011 10:30

Αλλαγές στη φορολογία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Συνεταιρισμών βάσει του N. 3943/2011


1. Περίληψη των αλλαγών.
Mε το άρθρο 14, του N. 3943/2011 έγιναν οι εξής αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των συνεταιρισμών:

1.1. Mείωση φορολογικού συντελεστή συνολικού φορολογητέου εισοδήματος.
Aπό τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2011 ο συντελεστής φορολογίας των μη διανεμόμενων κερδών των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των συνεταιρισμών μειώνεται σε 20%. (με την παρ. 9, του άρθρου 14, του N. 3943/2011 αντικαταστάθηκε η παρ. 1, του άρθρου 109, του N. 2238/1994).

 
Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2011 10:29

Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ

 

Στο 5ο άρθρο της ΠΟΛ 1033/18.2.2011, αναφέρεται το εξής: Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση 2011,η ηλεκτρονική υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ και απόδοσης του φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, είναι προαιρετική για αποδοχές που καταβάλλονται από 1.1.2011 έως 30.6.2011 και υποχρεωτική για αποδοχές που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά.

 

Πηγή: ΤΑΧ LIVE

 
Πρώτο βήμα από Eurogroup για λύση στο ελληνικό πρόβλημα
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2011 05:41

Πρώτο βήμα από Eurogroup για λύση στο ελληνικό πρόβλημα

Μετά από μαραθώνια σύσκεψη αποφασίστηκε η μείωση των επιτοκίων και η επιμήκυνση των δανείων μας, καθώς και η αναζήτηση τρόπων για επαναγορά ελληνικού χρέους από τη δευτερογενή αγορά. Σε εκκρεμότητα το θέμα των ιδιωτών

 

Μετά από μια μαραθώνια σύσκεψη το Eurogroup κατέληξε σε τρεις καταρχάς θετικές αποφάσεις για τη χώρα μας, που θα πρέπει να γίνουν βέβαια συγκεκριμένες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση ενός νέου σχεδίου διάσωσης της ελληνικής οικονομίας, με σαφώς πιο ρεαλιστικούς όρους για την εξυπηρέτηση του δυσβάσταχτου ελληνικού χρέους.

 
Σελίδα 1121 από 1134