Καλώς ήρθατε στον Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των συναδέλφων με στόχο την κατοχύρωση, προαγωγή και προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους, η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης, ο καθορισμός κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, η ανύψωση του κύρους των οικονομολόγων – λογιστών - φοροτεχνικών καθώς και η επιμόρφωσή τους.

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το επάγγελμα μας και θα ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες και ενέργειες του Συλλόγου.

Επικοινωνία
Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 18/03/2021
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 18 Μάρτιος 2021 10:41

Θεσσαλονίκη, 18-03-2021


ΠΡΟΣ
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Υφυπουργό Οικονομικών Βεσυρόπουλο Απόστολο
Κοινοποίηση
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή Γεώργιο


ΘΕΜΑ: Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ.


Κύριοι Υπουργοί
Κύριε Διοικητά


Με την παρ.2 του άρθρου 101 του Ν.4714/2020 προστέθηκε το άρθρο 54Ε στον Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄148/31-07-2020).
Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε κυρώσεις για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ, και προβλέπει πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω.

Η εφαρμογή της ως άνω διατάξεως στην πράξη παρουσιάζει τα παρακάτω προβλήματα:
- Θεσπίζεται πρόστιμο που είναι εξοντωτικό για επιχειρήσεις που υποπίπτουν στις συγκεκριμένες παραβάσεις, θυμίζοντας τα πρόστιμα περασμένων εποχών.
- Ορίζεται ότι «Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων», αλλά δεν διευκρινίζεται με ποιον τρόπο θα γίνει η απόδειξη αυτού.
- Δεν προβλέπεται τίποτα για τις περιπτώσεις απώλειας ΦΗΜ, καθώς μετά την απαλλαγή χρήσης ΦΗΜ από την ΠΟΛ.1002/2014, επτά έτη μετά, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και οι επιχειρήσεις λειτουργούν με την απειλή του αφανισμού τους.
- Προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου, έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (μέχρι σήμερα, οκτώ μήνες μετά την ψήφιση των διατάξεων δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση).
- Γενικά στην πρακτική νομοθέτησης ασαφών και δυσερμήνευτων διατάξεων που σκοπό έχουν πρώτα απ' όλα να τιμωρήσουν, ακόμα και με κλείσιμο επιχειρήσεις για παραβάσεις, που ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις να είναι εντελώς τυπικές (π.χ. απώλεια ΦΗΜ), έρχεται να προστεθεί η αδράνεια της Φορολογικής Διοίκησης που δεν μεριμνά για τη διευκρίνιση και ερμηνεία των ψηφισθέντων.

Ωστόσο το ζητούμενο δεν είναι η πρόβλεψη εξωπραγματικών και εξοντωτικών ποινών, αλλά η επιβολή κυρώσεων που να είναι και διαχειρίσιμες από τις επιχειρήσεις, αλλά και εισπράξιμες από τις φορολογικές αρχές.

Υπό το πρίσμα αυτό και με στόχο τόσο την επίλυση ενός προβλήματος που απασχολεί τις επιχειρήσεις με την απώλεια πολλών παλαιών ΦΗΜ, όσο και την ενίσχυση της σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογούμενου, αιτούμαστε:

α) την εκλογίκευση των προστίμων του άρθρου 54Ε του Ν.4172/2013

β) την άμεση έκδοση ερμηνευτικής απόφασης που να εξαιρεί με σαφή τρόπο τις περιπτώσεις που δεν παρουσιάζουν αποφυγή φορολογητέας ύλης

γ) τη υποχρεωτική διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με τους φορείς όταν στις προθέσεις του είναι η ψήφιση διατάξεων με τόσο σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

δ) ειδικά για την απώλεια ΦΗΜ προτείνουμε να δηλώνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τις επιχειρήσεις. Εάν υπάρχει σημαντική παλαιότητα του ΦΗΜ – προτείνουμε τα 5 έτη παλαιότητας– τότε να μην υπάρχει πρόστιμο για την επιχείρηση.

Το πρόστιμο που θα προβλέπεται να ισχύει στο διπλάσιο του και να ενεργοποιείται σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανακρίβεια της υπεύθυνης δήλωσης από την πλευρά της επιχείρησης.

 

Με εκτίμηση,


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                        Η Γενική Γραμματέας
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                     ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 18 Μάρτιος 2021 10:48
 
Επιστολή διαμαρτυρίας ΣΟΛΝΘ σχετικά με επιβολή προστίμων για τηλεργασία
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 09 Μάρτιος 2021 13:49

Θεσσαλονίκη, 9/3/2021

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Κοινοποίηση:
Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κα Άννα Στρατινάκη και κα Γαρουφαλάκη αρμόδια της εγκυκλίου
Α.Π : 10221/239 4 - 3 -2021
Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Αγραπιδά
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων κα. Βασιλική Τσιώλη Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία κα. Ειρήνη Καλαβρού

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμων του ΣΕΠΕ σε λογιστικά γραφεία για τηλεργασία

Ένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 είναι και η υποχρεωτική τηλεργασία, στον ιδιωτικό τομέα, στο μέγιστο δυνατό ποσοστό εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων ανεξαρτήτως αν αφορά ευάλωτη αυξημένου κινδύνου ομάδα. (εγκύκλιος 10221/239/04.03.2021)
Η Διοίκηση έχει υποχρέωση να εκδίδει εγκυκλίους με τις οποίες δίνονται σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις τόσο προς τους διοικουμένους , όσο και προς τα ελεγκτικά της όργανα. Ωστόσο η κρίσιμη φράση «εφόσον συνάδει» της παραπάνω εγκυκλίου δεν διασαφηνίζεται σε κανένα διοικητικό έγγραφο. Υποτίθεται πως οι περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου θα σταθμίζουν τα ειδικά δεδομένα κάθε υπόθεσης πριν προχωρήσουν στο ελεγκτικό τους έργο.
Στην πράξη διενεργούνται έλεγχοι σε λογιστικά γραφεία που απασχολούν ένα (1) εργαζόμενο και καλούνται οι συνάδελφοι να δώσουν εξηγήσεις (προφορικές και γραπτές) γιατί δεν έθεσαν σε υποχρεωτική τηλεργασία τον μοναδικό υπάλληλό τους.
Πέραν του «αστείου» των υποθέσεων αυτών, υπάρχει όμως και η ουσία και αυτή είναι το ζητούμενο σήμερα.
Με την παρούσα επιστολή διαμαρτυρόμαστε έντονα για τους ελέγχους που στοχεύουν στην επιβολή προστίμων σε λογιστικά γραφεία για το ζήτημα της τηλεργασίας.
Εμείς ως επαγγελματικός κλάδος βρεθήκαμε εξ αρχής στην πρώτη γραμμή και κληθήκαμε να υλοποιήσουμε πολλά μέτρα και μάλιστα σε ελάχιστο χρόνο. Μέτρα που αρκετές φορές ήταν παράλογα και αντιφατικά.
Ανταποκριθήκαμε επάξια στο ρόλο μας στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Οικονομία και την Κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.
ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ όμως και να μας τιμωρείτε με την επιβολή προστίμων που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας μας.
ΦΤΑΝΕΙ πια με το κυνήγι του κλάδου μας με τα παράλογα πρόστιμα.
ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΎΟΥΜΕ την σωματική μας ακεραιότητα για να φέρουμε εις πέρας τις επείγουσες και απαιτητικές υποχρεώσεις και δυστυχώς φτάνει στο σημείο ο λογιστής να «ευθύνεται» για κάθε καθυστέρηση ή λάθος και να διακινδυνεύει με την επιβολή εις βάρος του παράλογων προστίμων.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ (ΟΧΙ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΜΠΡΑΚΤΑ).
Σας καλούμε να σταματήσετε τις παράλογες πρακτικές των περιφερειακών ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου σας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                            Η Γενική Γραμματέας

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                           ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 09 Μάρτιος 2021 13:56
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Σάββατο, 13 Φεβρουάριος 2021 11:49

Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Λ.Ν.Θ. προσκαλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου σε διαδικτυακή συνάντηση, μέσω ZOOM, για να συζητηθούν διάφορα επίκαιρα θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, την Τετάρτη 17/2/2021 και ώρα 18.00.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας το EMAIL στο οποίο επιθυμούν να σταλεί το link της εν λόγω σύνδεσης.

Με εκτίμηση,
Γραμματεία ΣΟΛΝΘ
2310513875
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 28/01/2021
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 28 Ιανουάριος 2021 14:17

 

ΠΡΟΣ:


1) Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

2) Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή

ΘΕΜΑ: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας «Υποβολή αίτησης αναστολής Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα με άδειες εκδοθείσες μέχρι και τις 30.6.2020»

Kύριε Υπουργέ
Κύριε Διοικητά

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α 201), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 6, 30, 33, 36, 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) εισάγοντας προαιρετικό καθεστώς αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα του άρθρου 6 του νόμου αυτού.

Με την εγκύκλιο Ε.2006/24.01.2020 δόθηκαν «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα» και με την Α.1012/24.01.2020 απόφαση ορίσθηκε η «Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ».

Η διαδικασία μεταξύ άλλων, ορίζει την υποβολή αίτησης εντός 6 μηνών από την απόφαση, προθεσμία που παρατάθηκε έως τις 31.12.2020.
Ορίζει επίσης την υποβολή έκτακτης δήλωσης για την απόδοση του ΦΠΑ εισροών, που αναλογεί στα αδιάθετα ακίνητα που μπαίνουν στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ.

Με δεδομένο ότι η πανδημία του κορωνοϊού δεν επέτρεψε στις οικοδομικές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν επαρκώς και να εξετάσουν τα οφέλη της αναστολής, ενώ παράλληλα η αξία του ΦΠΑ που θα πρέπει να επιστραφεί με την διαδικασία της έκτακτης δήλωσης λειτούργησε και λειτουργεί αποτρεπτικά μια και η πανδημία δημιούργησε και συντηρεί ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας των επιχειρήσεων αιτούμαστε την δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης που προβλέπεται στην απόφαση Α.1012/24.01.2020 μέχρι την 31/12/2021 τουλάχιστον.

Άλλωστε η περίοδος αναστολής με βάση το νόμο επεκτείνεται έως την 31.12.2022 οπότε οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση των ανωτέρω διατάξεων έχουν το χρονικό περιθώριο πραγματοποιήσουν πωλήσεις αδιάθετων ακινήτων τους υπό το καθεστώς αναστολής ΦΠΑ.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                              Η Γενική Γραμματέας

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                          ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 28 Ιανουάριος 2021 14:23
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 16/11/2020
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 15:38

Θεσσαλονίκη, 16-11-2020

ΠΡΟΣ


Αναπληρωτή Οικονομικών κ. Σκυλακάκη Θεόδωρο
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ιωάννη Βρούτση


ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και αναστολή συμβάσεων εργασίας.

Κύριοι Υπουργοί
Με την υπ. αριθ. οικ. 39539/ 996/2020 , απόφασή σας καταρτίσθηκε ανοιχτό πρόγραμμα για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας.
Στο άρθρο 5 παρ. 7 της πιο πάνω αποφάσεως προβλέπεται ότι οι συμβάσεις εργασίας των ωφελούμενων εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.
Ωστόσο μεταγενέστερα στο πλαίσιο λήψεως έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μια σειρά από επιχειρήσεις διέκοψαν την λειτουργία τους , ύστερα από την «εντολή της δημόσιας αρχής».
Επειδή υπάρχουν επιχειρήσεις που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, που έχουν κάνει χρήση του προγράμματος και με το δεδομένο ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας υφίσταται άμεση ανάγκη να τροποποιηθεί αναλόγως η ΚΥΑ 39539/996/2020 , ώστε να προβλέπεται και η αναστολή συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που διέκοψαν την δραστηριότητά τους με εντολή δημόσιας αρχής.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                   Η Γενική Γραμματέας
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                              ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2020 15:42
 
Σελίδα 8 από 1137