Επικαιρότητα
Αποτελέσματα αξιολόγησης και ένταξης στο Πρόγραμμα "Μεταποίηση σε Νέες συνθήκες"

 

Αποτελέσματα αξιολόγησης και ένταξης στο Πρόγραμμα "Μεταποίηση σε Νέες συνθήκες"

 

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013» από την Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας και τον ΕΦΕΠΑΕ. Το πρόγραμμα λόγω του μεγέθους και του πλήθους των επιχειρήσεων που συμμετείχαν αποτελεί σημαντικό εργαλείο στήριξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και κατ΄ επέκταση της οικονομίας .   

    Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) ύψους 200.000.000,0 Ευρώ, απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρο-μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά στις επιχειρήσεις της μεταποίησης και έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρων ενός μεγάλου αριθμού Ελλήνων επιχειρηματιών. Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αποδεικνύεται ότι ακόμα στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και συγκυρίες που διανύουμε υπάρχει και όραμα και διάθεση για πρόοδο και ανταγωνιστική ανάπτυξη.

 
Le Monde: «Αυτά τα παιδάκια που μας κυβερνούν...»

Le Monde: «Αυτά τα παιδάκια που μας κυβερνούν...»

 

Ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στην στάση των ηγετών και των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης

είναι στο κύριο άρθρο της η γαλλική εφημερίδα «Le Monde», προσάπτοντάς τους ευφυσηχασμό και ανευθυνότητα που μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα για το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.

«Χρειάζονται ηγέτες και γενναίες αποφάσεις»

 
ΠΟΛ.1148/12.7.2011

ΠΟΛ.1148/12.7.2011
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84
Πληροφορίες : Δ. Παπαγιάννης   
Τηλέφωνο : 210 3375315-7
FAX : 210 3375001

ΠΟΛ 1148

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011.


Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

 
Φόροι, Τέλη, Δικαιώματα

Φόροι, Τέλη, Δικαιώματα


Ποιοι φόροι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και ποιοι δεν εκπίπτουν
Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του φορολογικού νόμου, από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εκπίπτουν οι κάθε είδους φόροι, τέλη και δικαιώματα που βαρύνουν την επιχείρηση. Eκπίπτουν οι φόροι που βαρύνουν την επιχείρηση ως αυτοτελή οικονομική μονάδα, όχι όμως και οι φόροι που βαρύνουν προσωπικά τον επιχειρηματία ή τους συνεταίρους. Στη δεύτερη περίπτωση, οι φόροι συνιστούν ελεύθερη διάθεση εισοδήματος και όχι παραγωγική δαπάνη, και συνεπώς δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση.

Xρόνος έκπτωσης των φόρων

 
Αλλαγές στη φορολογία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Συνεταιρισμών βάσει του N. 3943/2011

Αλλαγές στη φορολογία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Συνεταιρισμών βάσει του N. 3943/2011


1. Περίληψη των αλλαγών.
Mε το άρθρο 14, του N. 3943/2011 έγιναν οι εξής αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των συνεταιρισμών:

1.1. Mείωση φορολογικού συντελεστή συνολικού φορολογητέου εισοδήματος.
Aπό τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2011 ο συντελεστής φορολογίας των μη διανεμόμενων κερδών των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των συνεταιρισμών μειώνεται σε 20%. (με την παρ. 9, του άρθρου 14, του N. 3943/2011 αντικαταστάθηκε η παρ. 1, του άρθρου 109, του N. 2238/1994).

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 563 από 571