Σεμινάρια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΟΛΝΘ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Τετάρτη 17-6-2015 Σεμινάριο:

 

Εκπιπτόμενες Δαπάνες – Δηλώσεις Νομικών Προσώπων

(μετά και την ΠΟΛ 1113/2015)

 

   Κλειστό τμήμα έως 20 ατόμων

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΦΕ & ΕΚΠΙΠΤ.ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΟΛΝΘ

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει τα εξής σεμινάρια:

1. Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014 (Έντυπα Ε1, Ε2)

   Κλειστά τμήματα έως 20 ατόμων

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΦΕ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Σεμινάριο

Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2014

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 9 Μαΐου 2015

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΟΛΝΘ

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει τα εξής σεμινάρια:

 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Λ.Π.

 

 Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει μία σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την λεπτομερή κατάρτιση των συναδέλφων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

 

 
Σελίδα 7 από 13