Σεμινάρια
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 1 Απριλίου 2017

 

με θεματολογία:

Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος Φ.Π. και Ν.Π.

και Νομικών Οντοτήτων

που αφορούν τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016

Όλες οι αλλαγές που ισχύουν από την 1/1/2017 και μετά τον Ν. 4446/2016

 

Εισηγητής: κ. Κορομηλάς Γεώργιος,

Λογιστής-Φοροτεχνικός, Συγγραφέας Φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΠ

 

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού

 

Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Σεμινάριο

με θέμα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ

ΤΑ  Ε.Λ.Π.

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

 

Θεματολογία:

Κλείσιμο χρήσης  της 31/12/2016

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (Ν. 4172/2013) και οικονομικών καταστάσεων (Ν. 4308/2014)

Λογιστική βάση σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (ενσώματα και άυλα πάγια, μισθώσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, προβλέψεις, συμμετοχές, υπόλοιπα σε Ξ.Ν., επιχορηγήσεις παγίων, εγγραφές τέλους χρήσεως)

Φορολογική βάση σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες, παροχές σε είδος, επισφαλείς απαιτήσεις, φορολογικές αποσβέσεις)

Λογιστικές εγγραφές με τα Ε.Λ.Π. (Παράρτημα Γ, Ν. 4308/2014)

 

Εισηγητήςκ. Ερκέκογλου ΕλευθέριοςΟρκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 

 

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

     ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού

Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Σεμινάριο

για την εφαρμογή του

Ασφαλιστικού και Συνταξιοδοτικού

Συστήματος

σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

 

Θεματολογία:

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4387/2016 / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ / ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ / ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ» / ΑΓΡΟΤΕΣ /  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Εισηγητήςκ. Λιάζος Παλαιολόγος,

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Εργασιακών & Φορολογικών


 

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού

 

Θεσσαλονίκης

 

Διοργανώνει

 

Επίκαιρο Σεμινάριο

 

για όλες τις αλλαγές στο

 

Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό

 

Σύστημα

 

σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016

 

στη Θεσσαλονίκη

 

το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

 

Θεματολογία:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) / ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ  ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ / ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ / ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Εισηγητήςκ. Λιάζος Παλαιολόγος,

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Εργασιακών & Φορολογικών

 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Λ.Π.

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης συνεχίζει τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, με σκοπό την λεπτομερή κατάρτιση των συναδέλφων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

Οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν, βάσει των αιτήσεων τους, σε ολιγομελή τμήματα και θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα 15 ωρών με εξειδικευμένους εισηγητές.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Συλλόγου, Δωδεκανήσου 7, 1ος όροφος, οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη συμπλήρωση των τμημάτων.

 
Σελίδα 3 από 14