Επικαιρότητα
Ανοίγει σύντομα ο Φάκελος «Ελβετία» με ονόματα 30.000 καταθετών

Ανοίγει σύντομα ο Φάκελος «Ελβετία» με ονόματα 30.000 καταθετών


Στις καταθέσεις, τη δεύτερη μετά τα ακίνητα, μεγαλύτερη δεξαμενή εσόδων στρέφεται το υπουργείο Οικονομικών, προωθώντας διμερείς συμβάσεις που θα βάζουν χέρι στις καταθέσεις του εξωτερικού και θα συνδράμουν στον έλεγχο της νομιμότητας απόκτησης των κεφαλαίων. Ετσι, το υπουργείο Οικονομικών είναι έτομο να ανοίξει τον Φάκελο «Ελβετία».

Το εγχείρημα ξεκινά από μία επικείμενη συμφωνία με την Ελβετία, που αποτελεί το πλέον αγαπημένο καταφύγιο των Ελλήνων εχόντων, καθώς το ύψος των «ελληνικών» καταθέσεων υπερβαίνει τα 100 δισ. ευρώ. Η συμφωνία που προωθείται θα είναι στα πρότυπα των διμερών φορολογικών συμβάσεων, που έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ Ελβετίας, Βρετανίας και Γερμανίας, περί υποχρέωσης των ελβετικών τραπεζών να αποδίδουν ετησίως ένα ποσοστό φόρου επί των τόκων των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα σε αυτές.

 
Ξυνίδης: «Στις έξι ώρες ο χρόνος σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας»

Ξυνίδης: «Στις έξι ώρες ο χρόνος σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας»

Αλλά χωρίς τους Οικονομολόγους Λογιστές-Φοροτεχνικούς;

 

Ξυνίδης: «Στις έξι ώρες ο χρόνος σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας»
 
«Ιδιαίτερα θετικό» χαρακτηρίζει το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τον απολογισμό των πρώτων μηνών λειτουργίας των Υπηρεσιών Μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Σωκράτη Ξυνίδη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Θεόδωρου Καράογλου για τις καθυστερήσεις στη διαδικασία ίδρυσης εταιρείας.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι την περίοδο από 4.4.2011 έως 24.7.2011 σε όλη την επικράτεια ιδρύθηκαν συνολικά 2.059 εταιρείες με τη διαδικασία της Μίας Στάσης, ενώ εγγράφηκαν 8.635 επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών) στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων.

 
Δημόσιο: Εγγύηση τραπεζικών δανείων σε εταιρείες

Δημόσιο: Εγγύηση τραπεζικών δανείων σε εταιρείες

Την παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου για τον τραπεζικό δανεισμό μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 παρέχει το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Τα δάνεια θα καλύπτουν ανάγκες για κεφάλαια κίνησης, καθώς και για επενδυτικούς σκοπούς και αποτελούν συνέχεια της δανειακής διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που καθιερώθηκε από το καλοκαίρι του 2009, για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ωστόσο τα αποτελέσματα είναι πενιχρά δεδομένου ότι οι τράπεζες έχουν προβλήματα ρευστότητας, ενώ οι επιχειρήσεις, λόγω της αβεβαιότητας αποφεύγουν την ανάληψη νέων υποχρεώσεων.

Το μέγιστο ύψος του δανείου αποτελεί συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχείρησης και δεν θα υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για το 2010.

 
H τροπολογία για τον υπολογισμό του Τέλους Ακινήτων. Οι τελευταίες ρυθμίσεις και η επιβολή προστίμου στην ΔΕΗ

H τροπολογία για τον υπολογισμό του Τέλους Ακινήτων. Οι τελευταίες ρυθμίσεις και η επιβολή προστίμου στην ΔΕΗ  

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου

«ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άμεση προτεραιότητα επιτακτικού εθνικού συμφέροντος για την Ελλάδα
αποτελεί η δημοσιονομική της εξυγίανση, προκειμένου να αποκατασταθεί η
εθνική δημοσιονομική ανεξαρτησία και η χώρα, αφού αποκτήσει εντός του
2012 το πλεονέκτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων, να είναι σε θέση, αν
και δανειζόμενη, να μετέχει ισότιμα και με ισχυρό λόγο στις διαπραγματεύσεις
με τους εταίρους της και τους διεθνείς συνομιλητές της.

 
H τροπολογία για τον υπολογισμό του Τέλους Ακινήτων. Οι τελευταίες ρυθμίσεις και η επιβολή προστίμου στην ΔΕΗ

H τροπολογία για τον υπολογισμό του Τέλους Ακινήτων. Οι τελευταίες ρυθμίσεις και η επιβολή προστίμου στην ΔΕΗ  

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου

«ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άμεση προτεραιότητα επιτακτικού εθνικού συμφέροντος για την Ελλάδα
αποτελεί η δημοσιονομική της εξυγίανση, προκειμένου να αποκατασταθεί η
εθνική δημοσιονομική ανεξαρτησία και η χώρα, αφού αποκτήσει εντός του
2012 το πλεονέκτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων, να είναι σε θέση, αν
και δανειζόμενη, να μετέχει ισότιμα και με ισχυρό λόγο στις διαπραγματεύσεις
με τους εταίρους της και τους διεθνείς συνομιλητές της.

 
Σελίδα 950 από 983