ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2011 - 2012

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2011 - 2012 όπως διαμορφώνονται με την ΠΡΑΞΗ Υπ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 38 Α΄)

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΓΑΜΟΙ

1/7/2011              14/2/2012            ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ      33,57     26,18     3,93

ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ      34,80     27,14     4,07

ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    36,46     28,44     4,27

ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    38,11     29,73     4,46

ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    39,78     31,03     4,65

ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    41,43     32,32     4,85

ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    43,11     33,63     5,04

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΓΑΜΟΙ

1/7/2011              14/2/2012            ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ      36,92     28,80     4,32

ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ      38,16     29,76     4,46

ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    39,83     31,07     4,66

ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    41,47     32,35     4,85

ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    43,14     33,65     5,05

ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    44,80     34,94     5,24

ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    46,47     36,25    5,44

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΑΜΟΙ

1/7/2011              14/2/2012            ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ      751,39   586,08   3,52

ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ      813,99   634,91   3,81

ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    887,99   692,63   4,16

ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    961,99   750,35   4,50

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ

1/7/2011              14/2/2012            ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ      826,54   644,70   3,87

ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ      889,13   693,52   4,16

ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    963,13   751,24   4,51

ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ    1037,13 808,96  4,85

Αρθρο της ΠΙΜ Εργασιακή