Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας


Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 15/6.8.2018        Εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στους Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 02/05.09.2018     Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Ρόδου.

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 01/30.07.2018     Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.  Ισχύει για τα έτη 2018, 2019 και 2020.

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 4/10.08.2018        Σταφυλεργατών-τριών Νομού Ηρακλείου.

 

Νέες Διαιτητικές Αποφάσεις

Δ.Α. (Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 7/2018                 Εργαζομένων στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας.

Δ.Α. 3/2018  Π.Κ. 10/21.09.2018   Εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης.

Δ.Α. 6/2018 Π.Κ. 9/21.09.2018       Εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα).

 

Από 11 Σεπτεμβρίου κηρύσσονται υποχρεωτικές για όλους τους εργαζόμενους και εργοδότες του κλάδου οι εξής Σ.Σ.Ε.:

Σ.Σ.Ε.Π.Κ.2/26.1.2017        Ξενοδοχείων νομού Χανίων     (Υπ. Εργασίας 47421/2637/2018)ΦΕΚ Β΄3940/ 2018

Σ.Σ.Ε.  Π.Κ. 3/22.03.2018    Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου  και η

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 7/16.04.2018    (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ) Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου ( Υπ. Εργασίας 47420/2636/10.09.2018 )

 

 

Για την επέκταση υποχρεωτικότητας της Σ.Σ.Ε. ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας δεν δημοσιεύτηκε απόφαση.

 πηγή TAX LIVE