Ενιαία ψηφιακή πύλη: Η νέα πλατφόρμα για όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες

Εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές η "Ενιαία Ψηφιακή Πύλη" που θα δίνει πρόσβαση σε ευρύ φάσμα διαδικτυακών διαδικασιών και θα διευκολύνει τους χρήστες σε περίπτωση που επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη χώρα.

Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταλαμβάνουν πολύ από τον χρόνο μας και όταν συμπεριλαμβάνεται μια ξένη χώρα η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο

 

Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας «Η Ευρώπη σου» και θα περιλαμβάνει κοινή διεπαφή χρήστη ενσωματωμένη στην υφιστάμενη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου». Θα παρέχει πρόσβαση σε έγγραφα όπως πιστοποιητικά γεννήσεως, αιτήσεις συντάξεων, άδειες εργασίας, ευρωπαϊκή κάρτα υγείας, δάνεια σπουδών, αιτήσεις για επιχορηγήσεις και αναγνώριση διπλωμάτων. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για έγγραφα σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό.

«Οι κανόνες διευκολύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τη γραφειοκρατία ψηφιακά μέσω μιας και μόνο πλατφόρμας. Η ενιαία ψηφιακή πύλη παρέχει δημόσιες υπηρεσίες εύκολα, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο χρήστης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», λέει η εισηγήτρια της έκθεσης του ΕΚ ,Marlene Mizzi (Σοσιαλιστές, Μάλτα).

Τα κράτη- μέλη με τη σειρά τους θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους ώστε να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε αυτό το νέο σύστημα.

Η λειτουργία της πύλης θα υποστηρίζεται από τεχνικά εργαλεία που θα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις εθνικές διοικήσεις.

Enikonomia.gr